Stowarzyszenie

Od stycznia 2010 przy naszym Ośrodku zaczęło funkcjonować stowarzyszenie "Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu".

Cele Stowarzyszenia:

  1. Rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie, inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego regionu.
  2. Promocja i badanie historii oraz podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy o przeszłości a także budowanie świadomości i tożsamości o przynależności do małej ojczyzny.
  3. Zbieranie informacji o zaginionych i zapomnianych zabytkach, kopalniach, podziemiach, atrakcjach turystycznych i tajemnicach historii.
  4. Stworzenie elitarnej grupy osób zajmujących się poszukiwaniem zaginionych i zapomnianych zabytków, atrakcji turystycznych, podziemi i opracowaniem ich historii.
  5. Popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej i architektonicznej.
  6. Ochrona zabytków i atrakcji turystycznych.
  7. Prowadzenie poszukiwań i badań w tym archeologicznych i historycznych zabytków, atrakcji turystycznych, podziemi.
  8. Propagowanie niekonwencjonalnych form spędzania wolnego czasu.
  9. Popieranie rozwoju turystyki oraz integracja środowisk turystycznych.

Władze stowarzyszenia:

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Dane Stowarzyszenia: