Archiwum aktualności
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2014-04-18: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 23 kwietnia przechodzimy na "czas letni". Nasz oœrodek będzie czynny dla zwiedzajšcych w œrody i czwartki w godzinach 11 - 17, a od pištku do niedzieli w godz. 11-18.

2014-02-12: Jerozolima - œwiatło ze wschodu

W dniach 12 lutego -9 marca w w Sali Bibliotecznej naszego oœrodka można obejrzeć wystawę zatytułowanš "Jerozolima – œwiatło ze wschodu". Wystawa prezentuje najważniejsze miejsca zwišzane z chrzeœcijaństwem w Jerozolimie oraz ukazuje proklamowanš stolicę Izraela jako miejsce goœcinne, nowoczesne i wielokulturowe.

Wystawę przygotowano w ramach Dnia Judaizmu obchodzonego w Polsce już po raz szesnasty. Dzień ten w Koœciele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1997 roku i jest obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jednoœć Chrzeœcijan, czyli 17 stycznia. W tym roku przyœwieca mu hasło "Ja jestem Józef, brat wasz".

2014-02-09: Adam Ochwanowski człowiekiem Roku Powiatu Pińczowskiego

W sobotę odbyła się w Kielcach wielka gala finałowa plebiscytu Echa Dnia Człowiek Roku 2013. Poznaliœmy nazwiska ludzi wyjštkowych, którzy sš liderami w swoich dziedzinach i za ich sprawš o Œwiętokrzyskiem głoœno jest nie tylko w Polsce, ale i na œwiecie. Tytuł Człowieka Roku 2013 w powiecie pińczowskim zdobył Adam Ochwanowski z naszego oœrodka. Wyróżniony został nie tylko za działalnoœć w powiecie, lecz został także zwycięzcš w kategorii Turystyka/Rekreacja.

Każdy ze zwycięzców uhonorowany został zaszczytnym tytułem i nagrodami. Uroczystoœć prowadził znany dziennikarz, prezenter telewizyjny i aktor Maciej Orłoœ.

2013-11-30: Relacja z zakończenia konkursu na reportaż

Nagrody w ogólnopolskim konkursie na reportaż im. Zbyszka Nosala rozdane! Zapraszamy na relację filmowš przygotowanš przez Antoniego Kocelę.

2013-11-24: Zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu na reportaż

Oœrodek Kulturalno–Historyczny BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach serdecznie zapraszajš na wręczenie nagród w Ogólnopolskim Konkursie na Reportaż im. Zbyszka Nosala oraz promocję wydanych drukiem reportaży pt. "Wszyscy jesteœmy ze wsi...". Uroczystoœć odbędzie się 29 listopada br. o godz. 17:30 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Œciegiennego 13. Po uroczystoœci zapraszamy na słodki poczęstunek i lampkę szampana.

Konkurs pod hasłem "Wszyscy jesteœmy ze wsi..." odbył się pod patronatem Wiesława Myœliwskiego – pisarza, Czesława Siekierskiego – posła do Parlamentu Europejskiego, Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Œwiętokrzyskiego, Włodzimierza Baduraka – Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz Tadeusza Sułka – Wójta Gminy Złota.

Konkurs został dofinansowany z budżetu Województwa Œwiętokrzyskiego.

2013-10-25: Promocja antologii wierszy Adama Ochwanowskiego

Adam Ochwanowski - Autor, Gabriela Kiełtyka-Sołtysik - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Wiœlicy oraz Wojciech Sołtysiak - Prezes Stowarzyszenia "Królewska Wiœlica" zapraszajš na wernisaż artystyczny Adama Ochwanowskiego z okazji 40-lecia pracy twórczej połšczony z wystawš obrazów Przyjaciół Poety oraz promocjš antologii wierszy pt. "Będziemy razem pławić konie...", 30 paŸdziernika 2013 r. do Muzeum Regionalnego w Wiœlicy, Dom Długosza.

2013-10-25: Podsumowanie konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosala

Uczestników ogólnopolskiego konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosala oraz wszystkich zainteresowanych informujemy, iż uroczyste zakończenie oraz wręczenie nagród odbędzie się 29 listopada br. o godz. 17:30 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Œciegiennego 13. Podczas uroczystoœci odbędzie się także promocja ksišżkowego wydania wybranych reportaży.

2013-10-18: Zwycięzcy konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosala

18 paŸdziernika 2013 nastšpiło otwarcie kopert z danymi uczestników. Na podstawie godeł zawartych w protokole Jury ustalono dane zwycięzców i wyróżnionych konkursu.


Zwycięzcy:

1. miejsce: Agnieszka Góra z Bełżyc za reportaż pt. "33",

2. miejsc: Eliza Leszczyńska - Pieniak z Zamoœcia za reportaż pt. "Widokówka z Werchraty",

3. miejsce: Violetta Nowakowska z Rakowa za reportaż pt. "Z lichej ziemi".


Wyróżnieni:

- Tadeusz Prusiński z Olsztyna za reportaż pt. "Wrota w œwiat słyszšcych",

- Stanisław Zasada z Poznania za reportaż pt. "Ten obcy",

- Agnieszka Gołębiowska z Kielc za reportaż pt. "Pieœni naszych korzeni".

2013-10-17: Rozstrzygnięcie konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosala

Znamy już wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosala „Wszyscy jesteœmy ze wsi…”. Pięćdziesišt prac ocenianych było przez jury w składzie: Janusz Detka, Kazimierz Długosz oraz Krzysztof Żmudzin. W najbliższym czasie będziemy informować o szczegółowym terminie uroczystego podsumowania konkursu.

2013-10-16: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 16 paŸdziernika nasz oœrodek będzie czynny będzie dla zwiedzajšcych w godzinach 11 - 16, od œrody do niedzieli.


2013-10-14: Rajd Powstańczy do Chrobrza

Ponad 50 uczestników Rajdu Œladami Powstania Styczniowego na Ponidziu 1863-2013 zawitało dziœ do Chrobrza. Grupa pod kierownictwem Jarosława Kruka zaczęła swojš wędrówkę przy mogile powstańczej w Grochowiskach, od gawędy o powstaniu styczniowym i krwawej miejscowej bitwie. Po pokonaniu 13-kilometrowej trasy przez Marzęcin i Gacki uczestnicy dotarli do chroberskiego pałacu Wielopolskich. Na miejscu młodzież zwiedziła ekspozycje z pamištkami z powstania. Była też okazja przyjrzeć się z bliska i zapoznać się z działaniem powstańczej broni czarnoprochowej. Na koniec czekała na wszystkich pyszna grochówka przygotowana przez kuchnię Zamku Dersława. Rajd został zorganizowany przez PTTK w Busku-Zdroju.

2013-08-28: Utrudniony dojazd do pałacu

Od czwartku (29 sierpnia) rozpoczyna się remont i przebudowa drogi dojazdowej do pałacu - ul. Parkowej, która ucierpiała podczas majowej nawałnicy. Na czas prac drogowych ulica będzie zamknięta.

Uruchomiony zostanie tymczasowy wjazd na teren parku - wyłącznie dla samochodów osobowych - starą bramą przy ul. Staropolskiej. O korzystanie z tego właśnie wejścia prosimy grupy zorganizowane. Autokary mogą podjeżdżać na plac przy remizie OSP przy ul. Gliniki.

2013-07-15: Pielgrzymka z Probołowic Małopolską Drogą św. jakuba

Grupa ponad 50 pielgrzymów z różnych części Polski wyruszy w niedzielę, 21 lipca 2013 r. na V etap niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba. Pątnicy pokonają 25-kilometrowy odcinek Camino de Santiago z Probołowic do Pałecznicy. Pielgrzymowanie rozpocznie się od Mszy św. odprawionej o godz. 8:00 w kościele pw. św. Jakuba w Probołowicach. Po specjalnym błogosławieństwie pątnicy wyruszą szlakiem muszli św. Jakuba do Czarnocina i Skalbmierza, a następnie do kościoła św. Jakuba w Pałecznicy, gdzie nastąpi zakończenie pielgrzymki. W trakcie pielgrzymki caminowicze modlić się będą w intencji papieża Franciszka i jego pontyfikatu, a także Kościoła katolickiego w Polsce.

Pielgrzymka Drogą św. Jakuba wpisuje się w wezwanie papieża Franciszka, które skierował do całego świata w pierwszym publicznym przemówieniu zaraz po zakończeniu konklawe: „A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo".

Niedzielne pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba jest inicjatywą Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, a także parafii św. Jakuba i gmin przez które przebiega małopolski szlak Jakubowy. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objęli ordynariusze trzech diecezji przez który przebiega szlak tj. krakowskiej, kieleckiej i sandomierskiej: ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. bp Kazimierz Ryczan i ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.

Ostatni etap niedzielnego pielgrzymowania zostanie zakończony 20 października 2013 r. pod Oknem Papieskim w Krakowie. W tym dniu do Krakowa przybędą pielgrzymi, którzy od marca – raz w miesiącu – pielgrzymować będą innymi odcinkami Camino de Santiago w Polsce: Drogą św. Jakuba Via Regia, Warszawską Drogą św. Jakuba i Beskidzką Drogą św. Jakuba. Niedzielne pielgrzymowanie Małopolską Drogą św. Jakuba jest więc zasadniczą częścią Ogólnopolskiej Pielgrzymki Gwiaździstej Drogą św. Jakuba zakończonej w Krakowie.

Camino de Santiago – Droga św. Jakuba – to jeden z najważniejszych, chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Istniejący od ponad 1000 lat szlak, na którym – jak pisał Johan Wolfgang von Goethe – rodziła się świadomość europejska, przebiega przez niemal całą Europę, kończąc się w katedrze w Santiago de Compostela przy grobie św. Jakuba Starszego Apostoła.

Małopolska Droga św. Jakuba jest jednym z 18 odcinków Camino de Santiago, której długość w Polsce wynosi już ponad 3500 km. Trasa Małopolskiej Drogi św. Jakuba nawiązuje do średniowiecznego traktu handlowego prowadzącego skrajem doliny Wisły od Sandomierza do Krakowa, a jej długość wynosi 206 km. Pierwszy odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba w województwie małopolskim, prowadzący z Pałecznicy przez Więcławice Stare do Krakowa, otwarto w dniu 25 października 2008 roku w Więcławicach Starych. Odcinek szlaku w województwie świętokrzyskim z Sandomierza przez Kotuszów, Szczaworyż, Probołowice do Pałecznicy otwarto 23-25 lipca 2009 roku w Sandomierzu i w Kotuszowie. W ubiegłym roku szlakiem Małopolskiej Drogi św. Jakuba pielgrzymowało ponad 300 osób z różnych regionów Polski, w tym młodzież przygotowująca się do wyjazdu na XXVIII światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2013 r. w Rio de Janeiro.

Organizatorzy akcji mają nadzieję, że poprzez organizację niedzielnego pielgrzymowania Małopolską Drogą św. Jakuba przyczynią się do wzrostu kultu św. Jakuba w Małopolsce, a pielgrzymowanie to będzie także czasem owocnej ewangelizacji na Ziemi Sandomierskiej, Ponidziu i Ziemi Krakowskiej w Roku Wiary.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do wybrania się na najpiękniejszą drogę świata – na Małopolskie Camino de Santiago i życzę wszystkim Buen Camino – Dobrej Drogi!

dr Franciszek Mróz - Prezes Bractwa św. Jakuba w Więcławicach Starych, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie


2013-07-13: Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Zbyszka Nosala

Do końca lipca można nadsyłać prace do Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem "Wszyscy jesteśmy ze wsi ...", a patronatem objęli ją: Wiesław Myśliwski - pisarz, Czesław Siekierski - – poseł do parlamentu europejskiego, Adam Jarubas - – marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Włodzimierz Badurak –- burmistrz miasta i gminy Pińczów.

Konkurs organizuje Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Szczegóły w regulaminie.


2013-07-09: "Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej az nami. Rekordowe tłumy w Niegosławicach

Soliści, kapele ludowe z całego województwa a nawet gościnnie występująca Kapela Roztocze z Tomaszowa Lubelskiego, politycy i tysiące miłośników folkloru w Niegosławicach oddało hołd dwóm legendarnych ponidziańskim muzykom ludowym – akordeoniście Kazimierzowi Krawczykowi i skrzypkowi Stanisławowi Musze. Formuła Święta Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej nie ma charakteru konkursu, lecz jest radosna forma przypomnienia postaci i dokonań dwóch nieżyjących już i pochowanych na tym samym cmentarzu w Pełczyskach muzyków, którzy zapisali się niebywałymi kartami w dziejach ludowego grania.

Obaj byli tak sławni i znani, że dziś z całego regionu zjeżdżają do Niegosławic artyści ludowi, aby wspólnym muzykowaniem przypomnieć i zamanifestować to co jest solą i duchem Ponidzia, czyli czysty, kultywowany od lat folklor. I tak było w niedzielne popołudnie z tą jedynie różnicą, że padł rekord liczby fanów, bo takich tłumów jeszcze rodzinna wieś Adolfa Dygasińskiego nie widziała w swoich dziejach.

Imprezę poprowadziło aż trzech konferansjerów – Wit Chamera, Wojciech Jurewicz i pomysłodawca imprezy Adam Ochwanowski a miała ona także wiele bardzo dowcipnych akcentów. Pierwszy garnitur polityków rywalizował bowiem w pikantnych nierzadko przyśpiewkach ludowych i skocznych obertasach a dzieci odpowiadały (najczęściej błędnie) na pytania konkursowe dotyczące ważnych person.

Zdaniem maluchów Czesław Siekierski to… wybitny poeta, no ale pamiętać należy, że ziemia Dygasińskiego i Mortona nadal rodzi i w tej dziedzinie wiele sław. Wielogodzinny blok folklorystyczny rozpoczął występ wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Złote Serce a potem na estradzie królowali mistrzowie ludowego grania i śpiewania.

Miejscowa Kapela Olbryszanie z Pełczysk otrzymała wsparcie wirtuoza skrzypiec Stanisława Dufaja - było skocznie, siarczyście i zgodnie z duchem artystycznym imprezy. Gościnnie wystąpiła także Kapela Roztocze z Tomaszowa Lubelskiego, fundując dużą dawkę roztoczańskich motywów ludowych. Adam Ochwanowski powitał wszystkich dostojnych gości, w tym dwoje sołtysów Niegosławic – Annę Jałochę i honorowego sołtysa Adama Jarubasa a także europosła Czesław Siekierskiego i wojewodę Bożentynę Pałkę Korubę.

Goście mieli okazje do popisywania się ludowymi przyśpiewkami i tańcami z kultowym oberkiem „odbijanym”. Dla wszystkich Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy wykonała zestaw w temacie „Sto lat” a potem na estradzie można było podziwiać popisy kapel z całego województwa a także solisty akordeonisty Waldemara Nowaka, który jest uczniem jednego z patronów - Kazimierza Krawczyka.

Wspaniale zagrała Kapela Jerzego Całki z Zielonek i inne kapele. Na finał huknęli Działoszacy Adama Kocerby, którzy niedawno świętowali swój okrągły jubileusz. To w posiadaniu Działoszaków są także legendarne już instrumenty patronów – akordeon Kazimierza Krawczyka i wiekowe skrzypki Stanisława Muchy. Festiwal folkloru w Niegosławicach zakończyła wspólna zabawa taneczna do późnej nocy. Było hucznie, radośnie i swojsko.

Impreza była dofinansowana z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Źródło: Echo Dnia2013-06-30: "Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej już w niedzielę!

7 lipca zapraszamy do Niegosławic na kolejne Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy.

Uroczystość upamiętniająca dwóch legendarnych muzyków ludowych z Ponidzia zorganizowana w formie rodzinnego pikniku jest kontynuacją corocznego Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Niegosławicach.


2013-06-26: "Księstwo" w Chrobrzu. Spotkanie z pisarzem Zbigniewem Masternakiem oraz projekcja filmu

W najbliższą sobotę zapraszamy do Chrobrza na spotkanie z pisarzem Zbigniewem Masternakiem. Na podstawie jego książek pochodzący z Pińczowa reżyser Andrzej Barański nakręcił film pt. "Księstwo" (2011). Na zakończenie zapraszamy na projekcję "Księstwa".

Sobota, 29 czerwca, godz. 18.00, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu. WSTĘP WOLNY.

ZBIGNIEW MASTERNAK (ur. 1978), pochodzi z Piórkowa w górach Świętokrzyskich. Jest prozaikiem, autorem scenariuszy filmowych, dramaturgiem. Studiował prawo na UMCS w Lublinie, następnie filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2009 r. ukończył scenariopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowizualnej. Debiutował w 2000 r. prozą na łamach "Twórczości". Z cyklu powieściowego pt. "Księstwo" dotychczas ukazały się: "Chmurołap" (2006 r.), "Niech żyje wolność" (2006 r.) i "Scyzoryk" (2008 r.). Masternak jest także współautorem książki "Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna" oraz noweli filmowej "Jezus na prezydenta!".

O FILMIE "KSIĘSTWO": Mała świętokrzyska wioska. Zionący alkoholem ojciec wpaja kilkuletniemu Zbyszkowi wiarę w książęce korzenie ich rodziny. Rozbudzone aspiracje sprawiają, że kilkanaście lat później ciasna prowincjonalna atmosfera staje się dla Zbyszka nie do zniesienia. Chłopak marzy o tym, żeby wyrwać się do "wielkiego świata". Uświadamia sobie, że jego wehikułem może stać się piłka nożna. Jest najlepszym zawodnikiem lokalnej jedenastki. Niestety, w dniu kiedy selekcjonerzy zapraszają go do udziału w treningu pierwszoligowego zespołu, chłopak nabawia się poważnej kontuzji kolana, która przekreśla jego piłkarskie plany. Zbyszek jednak się nie poddaje. Postanawia wyrwać się z rodzinnej wioski "na indeks". Zostaje studentem prawa. Ze względu na luźny stosunek do nauki jego relacja z uczelnią jest jednym wielkim pasmem sesji poprawkowych. Po zawaleniu egzaminu ostatniej szansy Zbyszek wraca do rodzinnej wsi i wmawia wszystkim, że to tylko wakacyjna przerwa. Ojciec nie żyje od wielu lat, a matka samodzielnie prowadzi gospodarstwo. Przy życiu trzyma ją tylko świadomość, że synowi udało się osiągnąć sukces. Zbyszek początkowo czuje się wyalienowany, ale osobiste niepowodzenia sprawiają, że dzień po dniu zbliża się do mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości. Jak długo Zbyszkowi uda się ciągnąć tę mistyfikację i jakie będą jej konsekwencje?


2013-05-18: Nadal utrudnienia drogowe w Chrobrzu

Uruchomiono dojazd do parkingu przy zespole szkół ulicą Parkową. Niestety na mostku wprowadzono ograniczenie dla ruchu - tylko dla pojazdów o masie do 5 ton.

Grupom zorganizowanym proponujemy korzystanie z wejścia do parku starą furtką od ul. Staropolskiej. Autokary mogą podjeżdżać na plac przy remizie OSP, a stamtąd pieszo ulicą Gliniki i Staropolską przez obrotową furtkę dostaniemy się na teren parku.

2013-05-12: Kolejne książki w naszej bibliotece

Cenny dar trafił do Chrobrza podczas długiego weekendu majowego. Kilkadziesiąt książek z przełomu XIX i XX wieku przekazał nam pan Roman Chrabąszczewicz z Warszawy.

Książki pochodzą ze zbioru jego dziadka, Romana Beranka, absolwenta uniwersytetu w Odessie, długoletniego profesora geografii, dyrektora liceum i gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Roman Beranek urodził się w Chrobrzu w 1882 roku, gdzie spędził dzieciństwo będąc synem Józefa Beranka, pisarza (czyli pracownika administracji) w dobrach hrabiego Wielopolskiego.

Żona Józefa Beranka, Maria pochodziła z rodziny Machajskich. Była ona kuzynką Wacława Machajskiego - bliskiego kolegi Stefana Żeromskiego, z którym dzielił ławkę w gimnazjum.

Wśród przekazanych książek znajdują się dzieła Sienkiewicza i Słowackiego, jak i spora ilość podręczników naukowych.

Do naszego ośrodka trafiły także fotografie rodzinne oraz fragment kartki pocztowej, jaką wysłał do rodziców mieszkających w Chrobrzu Jan Beranek, najstarszy syn Józefa, studiujący na wydziale farmaceutycznym w Dorpacie (obecnie Tartu - Estonia). Zginął w Katyniu w 1940 r.

Na zdjęciu pan Roman Chrabąszczewicz z żoną Ałłą.


2013-05-08: Utrudniony dojazd do pałacu

Po wczorajszej nawałnicy w Chrobrzu ucierpiała droga dojazdowa do pałacu. Nie ma obecnie dostępu do parkingu przy zespole szkół. Ulicą Parkową od strony ul. Akacjowej możliwe jest jedynie piesze dojście.

Uruchomiono tymczasowy wjazd na teren parku - wyłącznie dla samochodów osobowych - starą bramą przy ul. Staropolskiej. O korzystanie z tego właśnie wejścia prosimy grupy zorganizowane. Autokary mogą podjeżdżać na plac przy remizie OSP przy ul. Gliniki.

2013-04-26: Godziny otwarcia ośrodka podczas długiej Majówki

Informujemy, iż podczas tegorocznej Majówki ośrodek będzie czynny od 1 do 5 maja w godziniach od 11 do 18. W poniedziałek i wtorek, 29-30 kwietnia - zamknięte.

2013-04-24: Chwalcie łąki umajone…

Serdecznie zapraszamy dnia 2.05.2013 r. o godz. 19:00 na Górę Św. Anny w Pińczowie na majówkę i wspólne śpiewanie Maryjnych Pieśni. W uroczystości wezmą udział zespoły folklorystyczne w całego województwa.

Uczestnicy spotkania obdarowani będą specjalnie przygotowanymi na tę uroczystość śpiewnikami.

ORGANIZATORZY:
- Czesław Siekierski - poseł do Europarlamentu
- Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Ksiądz Jan Staworzyński - Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
- Jan Moskwa - Starosta Pińczowski
- Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
- Bank Spółdzielczy w Pińczowie
- Ośrodek Kulturalno - Historyczny BELDONEK (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu
- Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

DARMOWY TRANSPORT
Busy kursować będą:
- godz. 18:15 - 19:00 - Urząd Miasta - Góra św. Anny
- godz. 20:30 - 21:00 - Góra św. Anny - Urząd Miasta

2012-04-18: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 24 kwietnia przechodzimy na "czas letni". Nasz ośrodek będzie czynny dla zwiedzających w środy i czwartki w godzinach 11 - 17, a od piątku do niedzieli w godz. 11-18.

2013-03-28: W Święta ośrodek nieczynny

Informujemy, iż W okresie Świąt Wielkiej Nocy (sobota 30 marca - poniedziałek 1 kwietnia) nasz ośrodek będzie nieczynny. W Wielki Piątek (29 marca) czynne w godz. 11 - 16

2013-03-24: Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Zbyszka Nosala

Ogłaszamy trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala. W tym roku odbywa się on pod hasłem "Wszyscy jesteśmy ze wsi ...". Patronat: Wiesław Myśliwski - pisarz, Czesław Siekierski - – poseł do parlamentu europejskiego, Adam Jarubas - – marszałek województwa świętokrzyskiego oraz Włodzimierz Badurak –- burmistrz miasta i gminy Pińczów.

Organizatorzy: Ośśrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.

Prace można nadsyłać do końca lipca br. Szczegóły w regulaminie.


2013-03-11: Wystawa "Broń Okresu Powstania Styczniowego"

Ośrodek Kulturalno-Historyczny "Beldonek" zaprasza do Chrobrza na najnowszą wystawę pn. "Broń Okresu Powstania Styczniowego". Ekspozycja przedstawia historyczne karabiny, pistolety, rewolwery a także reprodukcje zdjęć uzbrojonych powstańców - przekrój uzbrojenia oddziałów biorących udział w tym największym w historii Polski zrywie niepodległościowym. Kolekcję broni uzupełniają archiwalne pocztówki z powstańczymi motywami patriotycznymi.

Powstanie Styczniowe 22 stycznia 1863 roku dało nadzieję na odzyskanie niepodległości. Podczas trwania działań powstańczych stoczono prawie 1200 bitew i potyczek z rosyjskim zaborcą. Było największym polskim powstaniem popieranym przez międzynarodową opinię publiczną. Ostatnie wielkie obchody rocznicowe Powstania z 1863 r. za sprawą Józefa Piłsudskiego miały miejsce w 70-tą rocznicę, w 1933 r. Przy okazji 150-tej rocznicy tego wydarzenia, przekazywanie wartości i pamięci o uczestnikach walczących o wymarzoną niepodległość daje szansę na budowanie fundamentów patriotyzmu w dobie globalizacji u młodego pokolenia.

Pałac w Chrobrzu, obecna siedziba Ośrodka Kulturalno-Historycznego "Beldonek" był siedzibą rodu Aleksandra Wielopolskiego, naczelnika rządu cywilnego Królestwa Polskiego. To tu tworzyły się idee, podczas licznych spotkań reprezentacji patriotycznych, próbujących wypracować plan uniezależnienia się od Imperatora Rosyjskiego poprzez samodzielność ekonomiczną. To właśnie w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu zderzyły się te dwa odmienne kierunki uzyskania niepodległości. Tu, niczym symbolizm wprowadzania zmian, na miejsce idei Wielopolskiego, w dobra naczelnika wkracza generał Langiewicz, by tuż obok Chrobrza w pobliskich Grochowiskach stoczyć wielką bitwę.

Wystawę można oglądać od 16 marca br. w godz. 11-16 w części bibliotecznej pałacu, w nowych salach ekspozycyjnych wyremontowanych przez członków stowarzyszenia "Beldonek".

Eksponaty prezentowane na wystawie udostępnili: Paweł Bryś, Paweł Gola, O K-H Beldonek, Piotr Kaźmierczak, Dariusz Organ i Rafał Osiecki. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Wystawa została zorganizowana dzięki pomocy Pawła Goli, Mieczysława Skowrońskiego, Piotra Majczaka, Rafała Kruka, Dariusza Garleja i Andrzeja Rytelewskiego.


2012-12-20: 135. rocznica śmierci Wielopolskiego

Za kilka dni minie 135 lat od śmierci fundatora chroberskiego pałacu. 30 grudnia 1877 w Dreźnie w wieku 74 lat zmarł Aleksander Wielopolski, wybitny polityk, margrabia Gonzaga Myszkowski. Trudno nazwać niecałe dwa lata rządów Wielopolskiego "erą", jednak jego działania potwierdzają fakt, że był to "zbyt wcześnie narodzony" pozytywista. W czasach kiedy Polacy byli przesączeni ideami romantycznymi jego postawa była traktowana jako przejaw ignorancji i zdrady. Był osobą niezwykle wykształconą. Studiował nauki prawnicze i filozofię m.in. w Paryżu. Za młodu typowy zwolennik działań rewolucyjnych, biorący udział w powstaniu listopadowym, w którym miał pierwszą poważniejszą styczność ze światem polityki. Jednak dotkliwa porażka, brutalne represje wraz z masowym exodusem polskich elit - Wielką Emigracją doprowadziły do stopniowego odejścia Wielopolskiego od pierwotnych poglądów na sprawę Polską.

Zapraszamy do lektury tekstu o Aleksandrze Wielopolskim autorstwa Michała Bajdora.


2012-10-14: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 17 października nasz ośrodek będzie czynny będzie dla zwiedzających w godzinach 11 - 16, od środy do niedzieli.


2012-10-07: Nowy adres Ośrodka

Rada Gminy Złota przyjęła Uchwałę wprowadzającą nazwy ulic w dwóch największych miejscowościach naszej gminy, tj. w Chrobrzu i Złotej. Dotychczasowy adres - Chroberz 268 został zmieniony na Chroberz, ul. Parkowa 14.


2012-08-12: Plener Miniatury Plastycznej

Przez tydzień Chroberz gościł plastyków z całej Polski. Okazją do artystycznego spotkania był plener malarski "W krainie łagodności...", dedykowany postaci pińczowskiego malarza Dzidka Duraczyńskiego. Organizatorem było Ośrodek Kulturalno- Historyczny "Beldonek".

Założeniem pleneru było uwiecznienie na miniaturach także ponidziańskich świątków, kapliczek i przydrożnych figurek. W plenerze uczestniczyli : Jacek Ożóg z Krakowa, Dariusz Stelmach z Radomia, Ewa Stawiarska z Ciszycy Dolnej, Maria Bobrowska z Tarnobrzega, Nela Nelip z Katowic, Eleonora Diener - Czuba z Ożarowa, Andrzej Kozera i Paweł Kisielewski z Pińczowa, Zbigniew Porębski z Kielc, Małgorzata Jackowska z Sandomierza, Lucyna Gozdek i Norbert Palmer ze Staszowa i Michał Imosa z Nowego Folwarku. Komisarzem honorowym pleneru był marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas , zaś komisarzem funkcyjnym - Andrzej Kozera, artysta plastyk z Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Powstałe prace zdobią już wnętrza Pałacu Wielopolskich i stały się formą kolejnego apelu o ratowanie bezcennych zabytków, czyli wiekowych i unikatowych kapliczek i figur przydrożnych. Obecnie, staraniem władz samorządowych Pińczowa , trwa renowacja figur w Młodzawach. Być może uda się pozyskać sponsorów skłonnych wyłożyć środki na renowację kolejnych obiektów.

Wśród gości, którzy obejrzeli efekty pleneru byli marszałek Adam Jarubas, wójt gminy Złota Tadeusz Sułek oraz profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego. Goście wspólnie podkreślali, że Chroberz stał się mekką artystów oraz naukowców, przez co to pozytywnie emanuje na kraj promując nasz region.

Członkowie Honorowi i Sponsorzy: Czesław Siekierski - Eurodeputowany, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Józef Dąbek - Prezes Zarządu Kopalni Wapienia "Morawica" S.A., Jakub Madej - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie, Jacek Koźlecki - Prezes Zarządu "Dolina Nidy" Sp. z o.o., Leszek Irla - Prezes Zarządu Kopalni Gipsu Leszcze S.A., Ireneusz Janik - Prezes Zarządu FABET S.A. Kielce.

(Na podstawie: Echo Dnia, Serwis Chroberz.info)

2012-08-12: Wkrótce Plener Plastyczny

Już od jutra rusza tygodniowy plener malarski w Chrobrzu.

– Zaprosiliśmy 15 malarzy, którzy w dniach 13–20 sierpnia uwieczniać będą Ponidzie w tym kapliczki, świątki i przydrożne figurki, o których renowację zabiegamy od kilku lat. Plener imienia Dzidka Duraczyńskiego – urodzonego w Pińczowie i nieco zapomnianego artysty - opatrzony będzie tytułem "W krainie łagodności…" – mówi Adam Ochwanowski, organizator pleneru.

Komisarzem Honorowym pleneru jest Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, zaś Komisarzem Funkcyjnym Andrzej Kozera - artysta plastyk z Pińczowa.

Członkowie Honorowi i Sponsorzy: Czesław Siekierski - Eurodeputowany, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Józef Dąbek - Prezes Zarządu Kopalni Wapienia "Morawica" S.A., Jakub Madej - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie, Jacek Koźlecki - Prezes Zarządu "Dolina Nidy" Sp. z o.o., Leszek Irla - Prezes Zarządu Kopalni Gipsu Leszcze S.A., Ireneusz Janik - Prezes Zarządu FABET S.A. Kielce.

Poplenerowe prace już wkrótce będziemy mogli obejrzeć w naszym Ośrodku.

2012-07-10: Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej za nami

Piękna pogoda, tłumy mieszkańców Ponidzia i wczasowiczów, a także najlepsze regionalne zespoły ludowe, to wszystko mogliśmy podziwiać podczas Święta Pieśni i Muzyki świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy, które odbyło się w minioną niedzielę w Niegosławicach. Przegląd zespołów regionalnych kończył jednocześnie obchody XXXI Dni Ponidzia. Organizatorem był Ośrodek Kulturalno - Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, a wsparli go m.in. Adam Jarubas - Honorowy Sołtys Niegosławic, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Rada Sołecka Niegosławic, Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach. Patronat obieli Czesław Siekierski - Eurodeputowany, Mirosław Pawlak - Poseł na Sejm RP, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Jan Moskwa - Starosta Pińczowski, Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Niedzielny przegląd poprowadził „ojciec chrzestny” imprezy – poeta Adam Ochwanowski oraz Wojciech Jurewicz, znany z występów w Teatrze Ciut Frapującym.

Atrakcji nie brakowało zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dużo emocji wzbudził m.in. konkurs przeciągania liny Niegosławice, kontra „reszta świata”, w którym gospodarze pokazali, że nie tylko umieją się bawić ale także są silnymi ludźmi :-)

Salwy śmiechu wśród publiczności wywoływały humorystyczne konkursy dla VIP-ów którzy licznie odwiedzili tego dnia Niegosławice, wśród nich m.in. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas – Honorowy Sołtys Niegosławic, Tadeusz Kowalczyk -Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Sułek Wójt Gminy Złota, Jakub Madej – Prezes Banku Spółdzielczego w Pińczowie oraz Jadwiga Irla – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON.

Na scenie natomiast zaprezentowała się czołówka zespołów ludowych regionu świętokrzyskiego: Kapela "Olbryszanie", Waldemar Nowak - instrumentalista, Kapela Maćka Sobonia "Ponidzie", Kapela "Buskowianie", Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, Kapela "Pierzchniczanie", Kapela "Moskorzewianie", Kapela "Lasowiacy", Kapela Adama Kocerby "Działoszacy", Kapela Mirosława Piaseckiego oraz Kapela Czesława Wojsława.

Były ogródki piwne oraz stoiska gastronomiczne. Imprezę zakończyła zabawa pod gwiazdami.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów: Jacek Koźlecki - Dolina Nidy Sp. z o. o., Leszek Irla - Kopalnia Gipsu Leszcze S.A., Henryk Milcarz - Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o., Ireneusz Janik - FABET S.A. Kielce, Jan Wojas - BUDWOJ Pińczów, Wojciech Legawiec - Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Stanisław Matejkiewicz - Bank Spółdzielczy w Kielcach, Janina Wieczorek - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Pińczowie, Władysław Podraza - Agropole, Krzysztof Dziekan, Urszula Salwierak, Piotr Różalski, Marek Cichoński, Arkadiusz Jędrzejczyk, Ryszard Cham, Piotr i Wojciech Bryła, Jerzy Miernowski. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Tekst: Paweł Bochniak, zdjęcia: Agnieszka Rasińska

2012-07-01: Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej już za tydzień

8 lipca o godz.14:00 na placu przy remizie OSP Niegosławice rozpocznie się Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy.

Od godz. 14 na placu przy OSP wystąpią: Kapela "Olbryszanie", Waldemar Nowak - instrumentalista, Kapela Maćka Sobonia "Ponidzie", Kapela "Buskowianie", Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, Kapela "Pierzchniczanie", Kapela "Moskorzewianie", Kapela "Lasowiacy", Kapela Adama Kocerby "Działoszacy", Kapela Mirosława Piaseckiego oraz Kapela Czesława Wojsława.

Od godz. 19 - zabawa taneczna pod gwiazdami.

Atrakcje dla dzieci - karuzela, zjeżdżalnie, konkursy itp. Dla dorosłych - pełny wyszynk. Prowadzenie: Adam Ochwanowski i Wojciech Jurewicz. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Wstęp wolny!

Zapraszają: Adam Jarubas - Honorowy Sołtys Niegosławic, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Rada Sołecka Niegosławic, Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach, Ośrodek Kulturalno - Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Patronat: Czesław Siekierski - Eurodeputowany, Mirosław Pawlak - Poseł na Sejm RP, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Jan Moskwa - Starosta Pińczowski, Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Wspierają nas: Jacek Koźlecki - Dolina Nidy Sp. z o. o., Leszek Irla - Kopalnia Gipsu Leszcze S.A., Henryk Milcarz - Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o., Ireneusz Janik - FABET S.A. Kielce, Jan Wojas - BUDWOJ Pińczów, Wojciech Legawiec - Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., Stanisław Matejkiewicz - Bank Spółdzielczy w Kielcach, Janina Wieczorek - Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Pińczowie, Władysław Podraza - Agropole, Krzysztof Dziekan, Urszula Salwierak, Piotr Różalski, Marek Cichoński, Arkadiusz Jędrzejczyk, Ryszard Cham, Piotr i Wojciech Bryła, Jerzy Miernowski. Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

2012-06-28: Dziś podsumowanie konkursu na reportaż

Przypominamy, iż dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 13 o godz. 17 odbędzie się uroczyste zakończenie ogólnopolskiego konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosal oraz wręczenie nagród uczestnikom, a także promocja książkowego wydania wybranych reportaży.

2012-06-24: "Panoramiści" na Ponidziu

Dwadzieścia osób z całej Polski, skupionych wokół serwisu Panoramio uczestniczyło w plenerze fotograficznym na Ponidziu.

Panoramio.com to globalna fotowitryna internetowa należąca do Google, w której użytkownik może zamieszczać zdjęcia z jednoczesnym zaznaczeniem ich miejsca na mapie. Zdjęcia spełniające odpowiednie kryteria - pokazujące geograficzne, historyczne lub przyrodnicze walory miejsc, architekturę, krajobraz - są przyjmowane na mapę Google Earth. Na równych prawach są egipskie piramidy i przydrożna kapliczka z Ponidzia. Poprzez komentarze użytkownicy - "Panoramiści" nawzajem się uczą, poznają techniki wykonania zdjęć, a także umawiają się na fotoplenery.

Inicjatorem spotkania na Ponidziu (7 - 10 czerwca) była Teresa Spychała z Warszawy. "-Ponidzie jako region geograficzny poznałam znacznie później niż sam Chroberz, który był mi bliski od dzieciństwa. Tu mieszkali moi dziadkowie i znaczna część rodziny. Urodziłam się w Warszawie i mieszkam w niej całe życie. Wakacje spędzałam nad Nidą, na zielonych łąkach, które wryły się w pamięć jako najpiękniejsze miejsce małego, dziecięcego świata. Kościół, w którym odbył się mój chrzest, Pałac Wielopolskich w cudnym parku, urocze uliczki, cmentarz, gdzie dzisiaj odwiedzam bliskich. Te miejsca po latach zobaczyłam w wirtualnym świecie Panoramio, uwiecznione przez kogoś innego. Poczułam, jakbym sama się tam znalazła. Zrobiło to na mnie duże wrażenie i znów zaczęłam częściej przyjeżdżać do Chrobrza. Z aparatem w ręce."

Serię wcześniejszych ujęć z Ponidzia autorstwa pani Teresy zaprezentowaliśmy podczas otwarcia pleneru. W ostatni długi weekend w Chrobrzu pojawili się zaprzyjaźnieni użytkownicy Panoramio, bowiem znajomości nawiązane w wirtualnym świecie często skutkują przyjaźnią "w realu". W kilkudniowym spotkaniu wzięło udział dwadzieścia osób z całej Polski, wśród nich kilkupokoleniowe rodziny. Na pałacową skrzynkę mailową spływają fotografie z pleneru. Najnowsze zdjęcia Panoramistów będzie można oglądać w pałacu od 4 lipca do końca wakacji. Zapraszamy!

2012-06-20: Spływ kajakowy im. Adolfa Dygasińskiego

Ośrodek Kulturalno - Historyczny Beldonek ( Pałac Wielopolskich ) w Chrobrzu, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Pińczowski Jan Moskwa, Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak organizują w najbliższą sobotę spływ kajakowy rzeką Nidą. Weźmie w nim udział pierwszy "garnitur" władz naszego województwa z Panią Wojewodą oraz Marszałkiem na czele. Zakończenie spływu przewidziano w Chrobrzu.

Szczegółowy plan spływu:

23.VI. br.- sobota

godz. 10.00 - zbiórka pod Pałacem Wielopolskich w Chrobrzu
10.10 - wyjazd do Niegosławic (4 km)
10.20 - złożenie kwiatów pod obeliskiem A. Dygasińskiego w Niegosławicach (110 rocznica śmierci pisarza, który urodził się w Niegosławicach)
10.30 - wyjazd do Pińczowa (19 km)
11.15 - start spływu
W połowie trasy spływu postój na ognisko z kiełbaskami w Krzyżanowicach
15.30 - przypuszczalne dotarcie do chroberskiej przystani
16.00 - przed Pałacem Wielopolskich - posiłek wodniacki przy swojskiej muzyce

Komandor Honorowy spływu - Adam Jarubas

Komandor funkcyjny - Stanisław Steckiewicz

Organizatorzy: Adam Jarubas - Marszałek Woj. Święt., Jan Moskwa - starosta pińczowski, Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Ośrodek Kulturalno - Historyczny Beldonek (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu.

2012-05-30: Po Pikniku

Po wielu tygodniach przygotowań, II Międzynarodowy Piknik Strzelecki o Puchar BELDONKA zakończył się 27 maja. Odbył się w cudownie położonej, najbardziej klimatycznej strzelnicy w Polsce, w Skotnikach Małych koło Buska-Zdrój. Do międzynarodowych zawodów zakwalifikowało się ponad pięćdziesięciu zawodników. Rozegrano 8 dyscyplin MLAIC oraz nową dyscyplinę, zainicjowaną w 149 rocznicę wybuchu zrywu narodowego – ,,Powstanie Styczniowe”. Sobota minęła w duchu rywalizacji sportowej. Tak ogromne grono startujących zawodników oraz ilość kolejek startowych sprawiło, że nieoficjalne ogłoszenie wyników nastąpiło wieczorem, po godzinie 19-tej. Na zakończenie Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki ufundowane dzięki sponsorom Pikniku.

Wieczór w blasku westernowego ogniska i opowieści otulonych w skóry bizonów traperów dodało tajemniczości i smaku pasji strzeleckiej. Sceneria usytuowanej w starym kamieniołomie strzelnicy wywarła na grupie traperów i kowboi niesamowite wrażenie. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku podczas trwania kolejnej edycji imprezy powstanie miasteczko przeniesione rodem z XIX-sto wiecznego Dzikiego Zachodu, gdzie zamieszkają traperzy, Indianie oraz kowboje.

Niedzielne przedpołudnie upłynęło w duchu rywalizacji VIP, którzy rywalizowali z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Adamem Jarubasem. Jak to na gospodarzy przystało, Starosta Buski Jerzy Kolarz oraz Prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój Wojciech Legawiec dali fory zaproszonym gościom.

Na koniec rozegrano ścisły finał konkurencji „Powstanie Styczniowe” gdzie celem piątki finalistów były specjalnie na tą okazję zaprojektowane i wykonane tarcze okolicznościowe. Dla wszystkich niespodzianką i zaskoczeniem był zarówno niestandardowy dystans 75metrów jak i sama tarcza jak i sposób liczenia punktów.

Wielu przybyłych mieszkańców i turystów miało przyjemność zapoznać się z prezentowaną bronią historyczną jaki i posmakować praktycznego strzelania z broni czarnoprochowej. Dla wszystkich było to niesamowite przeżycie wzbudzające wyraźny uśmiech zadowolenia. Przez cały czas trwania Pikniku można było zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne akcesoria do uprawiania tego pięknego hobby na stoisku sklepu Saquaro Mike.

Do zobaczenia za rok.

2012-05-26: Rozstrzygnięcie konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosala

Uczestników ogólnopolskiego konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosala oraz wszystkich zainteresowanych informujemy, iż uroczyste zakończenie oraz wręczenie nagród odbędzie się 28 czerwca o godz. 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 13. Podczas uroczystości odbędzie się także promocja książkowego wydania wybranych reportaży.

2012-05-21: II Międzynarodowy Piknik Strzelecki o Puchar "Beldonka" już w sobotę

Jest to już II edycja imprezy strzeleckiej przeprowadzonej na najbardziej klimatycznie położonej strzelnicy w Skotnikach Małych k. Buska Zdroju, która zakończyła się wielkim sukcesem.

Celem Pikniku jest popularyzacja historycznego strzelectwa czarnoprochowego a także historii starej broni i uzbrojenia. Udział w tegorocznej edycji Pucharu zapowiedzieli czołowi strzelcy z kraju i zawodnicy klubów z UK, Węgier, Czech i Słowacji. Poprzednia impreza zaowocowała bardzo pozytywnymi komentarzami samych uczestników jak i całego środowiska strzeleckiego. W tym roku frekwencja zapowiada się znacznie wyższa i spodziewamy się przyjazdu ponad 100 samych uczestników oraz kilkukrotnie większej publiczność.

Tematem przewodnim tegorocznego Pikniku Strzeleckiego będzie broń powstania styczniowego w związku ze zbliżającą się 150-tą rocznicą wybuchu powstania. Po raz pierwszy w historii zawodów strzelectwa czarnoprochowego zostanie rozegrana konkurencja strzelecka o nazwie "Powstanie Styczniowe" .

2012-05-11: Rozstrzygnięcie konkursu na reportaż im. Zbyszka Nosala

Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs na reportaż im. Zbyszka Nosala. Jury w składzie: Janusz Detka, Ryszard Koziej i Dominik Rakoczy, po zapoznaniu się z 40 pracami, jakie wpłynęły na konkurs, podjęło decyzję w sprawie nagród i wyróżnień. Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano:

Nagrody:

Wyróżnienia:

Reportaże rekomendowane do druku:

W najbliższym czasie poinformujemy o terminie wręczenia nagród i uroczystego zakończenia konkursu.

2012-04-27: Godziny otwarcia ośrodka podczas długiej Majówki

Informujemy, iż podczas tegorocznej Majówki ośrodek będzie czynny codziennie od 1 do 6 maja w godziniach od 11 do 18. W poniedziałek, 30 kwietnia - zamknięte.

2012-04-21: Chwalcie łąki umajone…

Serdecznie zapraszamy dnia 2.05.2012 r. o godz. 19:30 na Górę Św. Anny w Pińczowie na majówkę i wspólne śpiewanie Maryjnych Pieśni.

Uczestnicy spotkania obdarowani będą specjalnie przygotowanymi na tę uroczystość śpiewnikami.

ORGANIZATORZY:
- Czesław Siekierski - poseł do Europarlamentu
- Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Ksiądz Jan Staworzyński - Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
- Jan Moskwa - Starosta Pińczowski
- Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
- Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
- Bank Spółdzielczy w Pińczowie
- Ośrodek Kulturalno - Historyczny BELDONEK (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu
- Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

DARMOWY TRANSPORT
Busy kursować będą:
- godz. 18:45 - 19:30 - Urząd Miasta - Góra św. Anny
- godz. 21:15 - 21:45 - Góra św. Anny - Urząd Miasta

2012-04-05: Godziny otwarcia ośrodka w okresie Świąt Wielkiej Nocy

Wielki Piątek - 6 kwietnia: godz. 11 - 18

Wielka Sobota - 7 kwietnia: godz. 12 - 18

Niedziela Wielkanocna - 8 kwietnia: NIECZYNNE

Poniedziałek Wielkanocny - 9 kwietnia: NIECZYNNE

2012-04-01: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 4 kwietnia przechodzimy na "czas letni". Nasz ośrodek będzie czynny dla zwiedzających w środy i czwartki w godzinach 11 - 17, a od piątku do niedzieli w godz. 11-18.

2012-03-16: II Międzynarodowy Piknik Strzelecki

Miło nam poinformować brać czarnoprochową oraz Wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w imprezie, że ruszyły przygotowania do II Międzynarodowego Pikniku Strzeleckiego o Puchar "Beldonka".

Impreza zostanie przeprowadzona w dniach 26-27 maja 2012 roku na znanej już wielu, malowniczej strzelnicy w Skotnikach Małych koło Buska Zdroju.

W sobotę 26-tego maja rozegrane zostaną konkurencje strzeleckie zgodne z zasadami MLAIC w następujących kategoriach:

-Vetterli

-Pennsylvania

-Lamarmora

-Miquelet

-Minie

-Whithworth

-Mariette

-Kuchenreuter

oraz po raz pierwszy w historii konkurencja strzelecka pod nazwą "Powstanie Styczniowe".

Niedziela 27-go maja będzie dniem rekreacyjnym skierowanym głównie dla odwiedzających i ciekawych historii broni. Przewidziane są strzelania westernowe, dokończenie konkurencji Powstanie Styczniowe oraz moc innych atrakcji :)

Szczegółowy regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz dodatkowymi informacjami znajdziecie na stronie Pikniku: www.piknik.beldonek.pl.

2012-02-23: "Pieśń to wielka, pieśń-tworzenie"

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne BELDONEK oraz Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach gorąco zaprasza wszystkich miłośników wybitnej poezji i wybitnego aktorstwa na kolejną edycję Krakowskiego Salonu Poezji w Kielcach. Bohaterem najbliższego spotkania będzie Jerzy Trela - legenda polskiej sztuki aktorskiej. Artysta zaprezentuje fragmenty dramatów wielkich polskich wieszczów - Adama Mickiewicza i Stanisława Wyspiańskiego.

Jak zwykle słowo poetyckie interpretowane przez zaproszonego aktora, ozdobi ilustracja muzyczna. Pieśni XIX-wieczne (Chopin, Żeleński) oraz arie koloraturowe z przełomu XIX i XX wieku usłyszymy w wykonaniu sopranistki Marty Trybulec przy akompaniamencie Elżbiety Konopczak.

Sala kominkowa WDK, niedziela 26 lutego, godz. 17.00.

2012-02-03: Wirtualny spacer po pałacu

Zapraszamy do wirtualnej przechadzki po naszym ośrodku. Szereg panoram prezentujących pałacowe wnętrza przygotowała pińczowska fotograficzka Alicja Mazurek, za co serdecznie dziękujemy!

2012-02-03: Ośrodek tymczasowo nieczynny

Od kilku dni doskwierają nam siarczyste mrozy. Z powodu niskich temperatur w pałacowych wnętrzach ośrodek będzie tymczasowo nieczynny. Grupy zorganizowane prosimy o kontakt pod nr tel. 663 01 55 66. Za utrudnienia przepraszamy.

2012-01-05: Ogólnopolski Konkurs na Reportaż do końca stycznia

Można jeszcze nadsyłać prace na Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Zbyszka Nosala. Organizatorzy postanowili przedłużyć termin składania prac do 31 stycznia br. Szczegóły w regulaminie.

2011-11-26: "Byli szczęśliwi dawniejsi poeci..."

W niedzielę, 27 listopada o godzinie 12.00 w Sali Kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach odbędzie się trzecia edycja Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej. Istotą tej artystycznej inicjatywy, jest słowo poetyckie poddane interpretacji uznanych aktorów. Artystyczno-towarzyskie spotkania, będące okazją do refleksji nad utworami znakomitych poetów: Słowackiego, Mickiewicza, Gałczyńskiego, Rilkego czy Miłosza, to także okazja do integracji środowiska teatralnego, gospodarzy wydarzenia oraz widzów - miłośników słowa. Idea Salonu, która funkcjonuje nieprzerwanie od 2002 roku, posiada charakter imprezy międzynarodowej - odbywa się m.in.: w Gdańsku, Częstochowie, Opolu, Lublinie, Dublinie, Sztokholmie, Ottawie czy Montrealu.

W najbliższym Salonie, wiersze jednego z najwybitniejszych poetów współczesnych - Tadeusza Różewicza czytać będą aktorzy Michał Breitenwald oraz Krzysztof Gosztyła. Oprawę muzyczną zapewnią akordeoniści, uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Kielcach: Daniel Klusek, Przemysław Borycki oraz Marcin Kozicki.

Jak zauważa prowadzący spotkanie Adam Ochwanowski: Wybór wierszy Różewicza będzie zderzeniem wrażliwości dwóch pokoleń wielbicieli jego twórczości. Współautorką scenariusza - jest obok Adama Ochwanowskiego - przedstawicielka młodego pokolenia, polonistka Dorota Kucharczyk.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem: Czesława Siekierskiego - posła do Parlamentu Europejskiego, Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Piotra Żołądka - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Organizatorami niedzielnego spotkania są: Ośrodek Kulturalno-Historyczny Beldonek w Chrobrzu, Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych Baza Zbożowa.

2011-10-08: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 12 października (środa) nasz ośrodek będzie czynny będzie dla zwiedzających w godzinach 11 - 16, od środy do niedzieli.

2011-09-19: Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Zbyszka Nosala

Po raz drugi rusza Ogólnopolski Konkurs na Reportaż im. Zbyszka Nosala. W poprzedniej edycji prace dotyczyły tematyki wiejskiej, w tym roku konkurs ogłaszamy pod hasłem "Ludzie i zdarzenia". Organizatorami są: Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Prace można nadsyłać do końca roku. Szczegóły w regulaminie.

2011-09-16: "JESTEM - BO JESTEŚ" - poezja ks. Jana Twardowskiego

Ośrodek Kulturalno - Historyczny BELDONEK- Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Krakowski Salon Poezji w Kielcach zapraszają na "JESTEM - BO JESTEŚ" - poezję ks. Jana Twardowskiego czytają Anna Dymna i Michał Pustuła. Na fortepianie oraz gitarze zagra Karol Ślusarski.

18.09.2011, godz. 12.00, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2, 1 piętro sala kominkowa. Gospodarzami Salonu będą Agnieszka Król i Adam Ochwanowski.

Wstęp wolny!

Współorganizatorami są: Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa", Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Ecce Homo. Poezję prezentować będzie aktor teatru Ecce Homo - Pan Michał Pustuła.

2011-09-15: Sprzątanie Nidy - Chroberz - Nowy Korczyn

W ramach wrześniowego Wielkiego Sprzątania Świata w dniach 17 i 18 września buski Oddział PTTK oraz działający przy nim Klub Wodny "Nida" zapraszają do udziału w „Sprzątaniu Nidy".

Zapraszamy wszystkich chętnych wodniaków umiejących pływać, z dobrą znajomością technik manewrowania kajakiem. Specyfika tego spływu polega na tym, że w kajaku dwuosobowym siedzi tylko jedna osoba. „Pasażerami" kajaków będą worki ze śmieciami. Akcja bowiem polega na zbieraniu z koryta rzeki (i częściowo jej brzegów) wszelkiego „materiału obcego oraz XX i XXI wiecznych zdobyczy cywilizacji" tj. puszek, butelek, plastikowych reklamówek i innych śmieci, które najczęściej gromadzą się w zakolach, wykrotach i w trzcinach przybrzeżnych.

W 2009 roku (czyli w pierwszym roku przeprowadzenia akcji), ze względu na ogrom pracy na wodzie, czyli potężną ilość śmieci w rzece skrócono trasę spływu. W tym roku czyścić będziemy odcinek Nidy z Chrobrza do Nowego Korczyna. Sobotni odcinek z Chrobrza do Wiślicy rozpocznie się szkoleniem uczestników zorganizowanym przez Oddział, natomiast członkowie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody w Kielcach Joanna Przybylska i Roman Maniarski w formie pokazu multimedialnego przeprowadzą kurs rozpoznawania ptaków najczęściej spotykanych na obszarze Natura 2000 „Dolina Nidy". Szkolenie i kurs odbędzie się w sobotę o godz. 9.00 w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia - Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, który jest jednocześnie partnerem akcji. Wszyscy uczestnicy otrzymają oficjalne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Tematy szkolenia:

1. Bogactwo przyrodnicze obszarów Natura 2000: Dolina Nidy i Ostoja Nidziańska - 30 minut

2. Co można zaobserwować płynąc kajakiem po Nidzie? - 30 minut

Oddział PTTK w Busku-Zdroju oraz działający przy nim Klub Wodny "Nida" zapraszają do udziału w tej akcji wszystkich chętnych a także osoby, które chciałyby uczestniczyć w akcji sprzątając brzegi rzeki lub w inny sposób włączyć się do tej inicjatywy.

Jeśli ktoś nie zdąży wziąć udziału w sobotę, może przyłączyć się w niedzielę. Bliższe informacje i zgłoszenia przyjmowane są e-mailem ( pttkbusko@gmail.com) lub telefonicznie (507 552 379). W miarę możliwości zapewniamy przewóz na miejsce rozpoczęcia i zakończenia spływu.

2011-09-07: I Ogólnopolski Piknik Strzelecki o Puchar BELDONKA

I Ogólnopolski Piknik Strzelecki o Puchar "Beldonka" zakończył się pełnym sukcesem. Impreza zaistniała w środowisku strzelectwa czarnoprochowego na mapie i z pewnością zostanie wpisana do kalendarza przyszłorocznych imprez strzeleckich. Już teraz wszyscy uczestnicy zadeklarowali swój udział w rozszerzonym składzie w przyszłorocznej edycji Pucharu. W przyszłym roku możemy się spodziewać znacznie większej ilości uczestników zarówno z kraju jak i zagranicy. Strzelnica wywarła duże wrażenie na uczestnikach Pikniku.

Planujemy z roku na rok rozwijać Piknik w celu popularyzowania strzelectwa czarnoprochowego. Nie zabraknie również atrakcji dla widzów w postaci możliwości postrzelania z tej pięknej broni. Prawdopodobnie przyszłoroczna impreza będzie Piknikiem dwudniowym z rozszerzeniem o konkurencje dynamiczne i strzelectwo prezentowane przez grupę "Western shooting" W kilku kategoriach.

Organizatorzy i uczestnicy Ogólnopolskiego Pikniku Strzeleckiego o Puchar "BELDONKA" składają podziękowania Marszałkowi woj. świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi za pomoc i objęcie imprezy patronatem honorowym oraz posłowi Mirosławowi Pawlakowi za ufundowanie nagród medali i pucharów dla zwycięzców poszczególnych konkurencji.

Cenne nagrody rzeczowe w loterii fantowej ufundował pierwszy w Polsce sklep z artykułami dla odtwórców historycznych i miłośników starej broni ( www.saguaromike.com ) Michał Kuropatwa (Cereus).

Pomimo iż był to tylko piknik strzelecki to rozegrano kilka konkurencji strzeleckich w których rywalizowało w sumie 29 osób.

2011-08-29: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Ośrodka Kulturalno-Historycznego BELDONEK – Pałac Wielopolskich w Chrobrzu uprzejmie informuje, iż 4 września 2011 (niedziela) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Spotkanie odbędzie się o godz. 13 w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. W przypadku braku quorum, drugi termin odbędzie się o godz. 14.

Proponowany porządek obrad: Powołanie do życia nowych sekcji Stowarzyszenia, Wprowadzenie zmian w statucie i ich zatwierdzenie, Wolne wnioski, interpelacje, informacje.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku uiszczania składek członkowskich. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto Ośrodka (nr 75 8509 0002 2001 0002 3403 0001) lub w gotówce w siedzibie Ośrodka.

2011-08-29 I Ogólnopolski Piknik Strzelecki o Puchar "BELDONKA"

Sekcja Strzelecka Ośrodka Kulturalno-Historycznego "Beldonek" Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, Stowarzyszenie Strzeleckie w Busku Zdroju zaprasza Wszystkich miłośników strzelectwa na I Ogólnopolski Piknik Strzelecki o Puchar "BELDONKA" Chroberz - Skotniki Małe - 3 września 2011.

Zawody zostana rozegrane na najbardziej klimatycznie położonej strzelnicy w Skotnikach Małych k. Buska Zdroju.

Celem Pikniku jest popularyzacja strzelectwa czarnoprochowego, śrutowego oraz historii broni i uzbrojenia.

Planowane jest rozegranie trzech konkurencji czarnoprochowych:


1. Dowolny czarnoprochowy pistolet kapiszonowy 25m
2. Dowolny czarnoprochowy rewolwer kapiszonowy 25m
3. Dowolny czarnoprochowy karabin odprzodowy 50m

Oraz konkurencji śrutowych:


1. Skeet
2. Trap
3. Zając
4. Bażant

Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godz. 9.00

Na zwycięzców strzeleckiej zabawy czekają atrakcyjne nagrody oraz dyplomy a po wszystkim moc pysznych niespodzianek.

Wpisowe wynosi symboliczne 25 zł. bez względu na ilość konkurencji.

Jako miejsce zakwaterowania zainteresowanych wcześniejszym przyjazdem wybrano oddalony o 15 km Internat Zespołu Szkół Rolniczych położony w malowniczym parku obok Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu (www.palac.chroberz.info)

Zainteresowanych proszę o kontakt na: przewodniczacy@beldonek.pl Wszelkie pytania - RAFAŁ - tel.795647535

2011-08-29: Spływem po Nidzie uczcili 100 rocznicę urodzin Józefa Mortona

Spływem kajakowym po Nidzie, od Pińczowa do Chrobrza - Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Beldonek" uczciło przypadającą w tym roku 100. rocznicę urodzin Józefa Mortona - czołowego reprezentanta nurtu chłopskiego w literaturze.

Uczestnicy imprezy z marszałkiem Adamem Jarubasem, przewodniczącym sejmiku Mrakiem Gosem i wicewojewodą Beatą Oczkowicz popłynęli przez malownicze okolice Ponidzia, z Pińczowa do Chrobrza. Dla marszałka był to pierwszy spływ po Nidzie i pierwszy w ogóle. - Namawiałem żonę zachwalając kajakarstwo i miałem rację, Nida jest piękną rzeką, bezpieczną na tym odcinku i już myślę o zaproszeniu na spływ znajomych – powiedział Adam Jarubas na przystani w Chrobrzu.

Organizator spływu Adam Ochwanowski powiódł wszystkich na cmentarz by złożyć kwiaty na grobie Józefa Mortona i wspomnieć tego wielkiego, lecz trochę dzisiaj zapomnianego pisarza. - my przywracamy go powszechnej pamięci – dodał.

Na zakończenie spotkania kajakarze mogli posłuchać szanty przy ognisku.

2011-08-11: Zagłosuj na nasz Pałac w plebiscycie Echa Dnia!

Dziennik regionalny "Echo Dnia" oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłosili plebiscyt na najciekawsze turystycznie miejsca naszego województwa. Na specjalnie utworzonej stronie możemy się zapoznać z propozycjami. Wśród zaprezentowanych miejsc jest również najpopularniejsze turystycznie miejsce z gminy Złota, tj. Chroberz z Pałacem Wielopolskich. Aby oddać głos należy wysłać SMS pod numer 71466 o treści CUDA.21 (koszt sms-a to 1,23 zł z VAT). Wybranych zostanie 12 najpopularniejszych miejsc, z których każdy zostanie nagrodzony statuetką, a ponadto wizerunki tych miejsc posłużą w nagrodę do wydania kalendarza na 2012 rok.

Położona na Ponidziu miejscowość związana jest z rodziną Wielopolskich, którzy w latach 1857-60 wybudowali zespół pałacowy z klasycystycznym pałacem i parkiem. Jego fundatorem był hrabia Aleksander Wielopolski, a projektantem - Henryk Marconi. W pałacu znajduje się siedziba Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia. W Chrobrzu warto też zobaczyć XVI-wieczny kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz ruiny zamku rycerskiego z XIV wieku.

Głosuj wysyłając SMS pod numer 71466 o treści CUDA.21

2011-08-11: Tylu fanów folkloru Niegosławice jeszcze nie widziały

Na przeglądzie imienia Kazika Krawczyka i Stasia Muchy wystąpiło sześć kapel i solista akordeonista.

Mimo że miniona niedziela była z powodu żniw dniem roboczym dla wielu rolników, to po południu na plac przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegosławicach ściągnęły trudne do oszacowania tłumy miłośników ludowego grania, śpiewania i? tańców.

Wielkie Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej imienia Kazika Krawczyka i Stasia Muchy rozpoczęła kapela Działoszacy Adama Kocerby. Nie przypadkowo, bo w składzie Działoszaków nadal brzmią instrumenty patronów imprezy. Na akordeonie Kazimierza Krawczyka gra Adam Kocerba, a na skrzypkach Stanisława Muchy Marek Juzaszek. Skład kapeli uzupełniają: Andrzej Madetko na klarnecie, Paweł Wierzba na trąbce, Tadeusz Nalepa na kontrabasie i wokalista Jan Ozga.

Imprezę dowcipnie otworzyli: wójt gminy Tadeusz Sułek i kustosz Ośrodka Beldonek w Chrobrzu - Adam Ochwanowski. W programie święta znalazły się półgodzinne koncerty sześciu innych znakomitych kapel i solisty akordeonisty Waldemara Nowaka.

KAPELE I SOLISTA
Na estradzie w Niegosławicach zagrali: kapela Czesława Wojsława, kapela Grzybowianie z zespołem Grzybowianki, kapela Mirosława Piaseckiego, wspomniany solista Waldemar Nowak, kapela Buskowianie, kapela Stefana Wyczyńskiego, kapela Olbryszanie i kapela Ponidzie Maćka Sobonia.

Imprezę prowadzili Paweł Wawrecki - dyrektor Pińczowskiego Centrum Kultury i Adam Ochwanowski. W przerwach organizowano zabawne konkursy - w tym plastyczny dla dzieci polegający na portretowaniu polityków. Efekty dokonań młodych artystów były godne uznania. Nagrodami dla twórców były przybory i pomoce szkolne. Były także konkursy tańca ludowego, w których gremialnie uczestniczyli politycy. Było wesołe miasteczko i atrakcje dla dorosłych.

W HOŁDZIE ARTYSTOM
Impreza była hołdem dla dwóch nieżyjących już legendarnych muzyków ludowych, a zorganizowali ją sołtysi Niegosławic - urzędujący Jan Warzecha i honorowy - marszałek województwa Adam Jarubas, który obowiązkowo nosić musiał niegosławicki kapelusz. Wielki organizacyjny wkład wnieśli w to przedsięwzięcie: Ochotnicza Straż Pożarna i Ośrodek Kulturalno-Historyczny Beldonek - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Niegosławice to rodzinna wieś Adolfa Dygasińskiego. Pisarz przyszedł na świat w domu, który stał kiedyś w sąsiedztwie obecnie stojącej remizy.

2011-08-05: Utrudnienia na drogach w czasie kolarskiego kryterium

Organizatorzy VI Ogólnopolskiego Kolarskiego Kryterium Ulicznego Chrobrza o Puchar Wójta Gminy Złota informują o utrudnieniach w ruchy drogowym w czasie trwania wyścigu w dniu 07.08.2010r w godz. 13:30 - 16:00. Z ruchu czasowo i częściowo wyłączne będą:


- droga gminna przez Chroberz „Gliniki”
- droga powiatowa relacji Pińczów – Wiślica na odcinku od skrzyżowania z „Glinikami” do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Chroberz – Gacki
- droga powiatowa relacji Chroberz – Gacki
- droga gminna do kościoła
- droga gminna „Podzamcze”
- odcinek drogi powiatowej relacji Chroberz-Gacki od dojazdu drogi „Podzamcze” do skrzyżowania drogi relacji Chroberz-Gacki z drogą do Wojsławic

2011-07-23: Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy

7 sierpnia o godz.14:00 na placu przy remizie OSP Niegosławice rozpocznie się Święto Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy.

Od godz. 14 na placu przy OSP wystąpią: Kapela Adama Kocerby „Działoszacy”, Kapela Mirosława Piaseckiego, Kapela Czesława Wojsława, Kapela "Grzybowianie" z zespołem "Grzybowianki", Kapela „Buskowianie”, Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy,Waldemar Nowak - występ solowy, Kapela „Olbryszanie”, Kapela Maćka Sobonia „Ponidzie”.

Od godz. 19 - zabawa taneczna pod gwiazdami.

Atrakcje dla dzieci - karuzela, zjeżdżalnie, konkursy i.t.p. Dla dorosłych - pełny wyszynk. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Wstęp wolny!

Zapraszają: Adam Jarubas - Honorowy Sołtys Niegosławic, Jan Warzecha - Sołtys Niegosławic, Ochotnicza Straż Pożarna w Niegosławicach, Ośrodek Kulturalno - Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Patronat: Czesław Siekierski - Eurodeputowany, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Jan Moskwa - Starosta Pińczowski, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Wspierają nas: AGROPOLE - Władysław Podraza, Bank Spółdzielczy w Kielcach, PKO Bank Polski S.A. Oddział w Pińczowie, Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pińczowie

2011-06-26: Studnia Leszka Marcińca czyli Więzi i Korzenie

Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu zapraszają na uroczystość upamiętniającą LESZKA MARCIŃCA - regionalistę, historyka, publicystę, społecznika, pisarza.

Uroczystość odbędzie się dnia 3 lipca 2011 roku o godz. 15 w parku przy Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

W programie odsłonięcie kompozycji plastycznej "Studnia Leszka Marcińca czyli Więzi i Korzenie", laudacja, koncert przy ognisku w wykonaniu Klaudii Polak, Żanety Polak i Tomasza Grzybowskiego z zespołu "Wołosatki" oraz harcerski poczęstunek.

Patronat: Czesław Siekierski - Eurodeputowany, Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jan Moskwa - Starosta Pińczowski, Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Bank Spółdzielczy w Pińczowie oraz Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju.

2011-06-25: Wolna Grupa Bukowina zagrała w Chrobrzu

Na czwartkowym koncercie Wolnej Grupy Bukowiny zjawiło się prawie 300 miłośników zespołu założonego przez Wojtka Belona. Chroberski koncert zadedykowaliśmy właśnie jemu.

Wolna Grupa Bukowina ma już 40 lat. Zadebiutowała w 1971 roku na Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Zespół przyjechał tam z Buska - Zdroju, a założył go ówczesny maturzysta Wojciech Belon. Piosenką Wojtka "Ponidzie" wyśpiewali jedną z głównych nagród. Miała formułę zespołu otwartego, toteż występowało z nią wielu znanych wykonawców i muzyków. Trzon zespołu stanowili: Wojciech Bellon - twórca większości piosenek, Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński i Wacław Juszczyszyn.

W historii grupy warto odnotować nagrodzone występy na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w 1974 i 1975 roku, udział w FAM-ie oraz w licznych festiwalach, konkursach czy imprezach studenckich i turystycznych - YAPA, BAZUNA, BAKCYNALIA.

Chroberski ośrodek posiada stałą ekspozycję poświeconą dokonaniom twórczym Wojtka Belona. Są to nagrania, tomiki jego wierszy, teksty piosenek, rękopisy, listy, pamiątkowe fotografie i inne pamiątki przekazane przez rodzinę poety, pieśniarza i kompozytora. W parku przypałacowym stoi rzeźba dłuta zakopiańskiego artysty Piotra Klamerusa upamiętniająca utwór „Majster Bieda". Odsłonięto ją w ubiegłym roku w panteonie rzeźby drewnianej.

W czwartek wystawa wzbogaciła się o nowy eksponat. Z rąk Grażyny Kulawik do naszego ośrodka trafił brązowy medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" przyznany Wolnej Grupie Bukowina przez Ministra Kultury w 2010 roku. Niepodziankę zespołowi sprawiło Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju - uhonorowało muzyków srebrnym znaczkiem TMB i przyznało Honorowe Członkostwo Towarzystwa.

Patronami koncertu byli: Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

2011-06-14: Wolna Grupa Bukowina w Chrobrzu

23 czerwca w Chrobrzu wystąpi zespół Wolna Grupa Bukowina. Koncert "Na Ponidziu wiosna trwa" zadedykowany Wojtkowi Belonowi rozpocznie się o godz. 17 przy Pałacu Wielopolskich.

Patronami koncertu są: Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Waldemar Sikora - Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Bank Spółdzielczy w Pińczowie.

Organizatorami są: Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

2011-05-17: Otwarcie wystawy artystów ludowych Barbary i Tadeusza Buczyńskich

Artyści ludowi Barbara i Tadeusz Buczyńscy, twórcy słynnego "Zaczarowanego Ogrodu" w Śladkowie Małym w gminie Chmielnik serdecznie zapraszają na otwarcie stałej ekspozycji plastycznej "Sztuka naiwna - czyli coś z niczego".

Na uroczystość zapraszamy 22 maja o godz. 15 do parku przy Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

Otwarciu towarzyszyć będzie piknik artystyczny z ogniskiem i poczęstunkiem.

Wystawa czynna będzie począwszy od 22 maja 2011 w godz. 9:00 - 20:00. W trakcie wystawy będą organizowane warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży.

Na uroczystość zapraszają: Czesław Siekierski - Eurodeputowany, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, Bank Spółdzielczy w Pińczowie oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

2011-05-09: Minęło siedem lat!

9 maja 2004 w chroberskim pałacu Wielopolskich odbył się Zjazd Partyzantów Republiki Pińczowskiej oraz otwarcie Izby Pamięci będące centralnymi uroczystościami obchodów Roku Republiki Pińczowskiej. Ta data uznawana jest za początek działalności naszego ośrodka. Dziś przypada siódma rocznica tego wydarzenia.

Otwarcie poprzedziła msza polowa. Homilię odprawił ksiądz dziekan Józef Zdradzisz. Uroczystego otwarcia Izby dokonali wicewojewoda Joanna Grzela, przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Stefan Pastuszka oraz starosta Andrzej Kozera. Oprócz kolekcji broni i ekwipunku wojskowego z czasów wojny pierwsi goście oglądali fotografie miejsc pamięci ziemi pińczowskiej z kolekcji Stanisława Konwy, prace lokalnych twórców, m.in. ikony Jadwigi Wierzbickiej, a także zbiór obrazów z kolekcji Adama Ochwanowskiego.

Od tamtej pory przybyło wiele nowych ekspozycji a pałac odwiedziło już ponad 40 tysięcy osób. Dziękujemy!

2011-04-20: Godziny otwarcia ośrodka w okresie Świąt Wielkiej Nocy

Wielki Piątek - 22 kwietnia: godz. 11 - 18

Wielka Sobota - 23 kwietnia: godz. 12 - 18

Niedziela Wielkanocna - 24 kwietnia: NIECZYNNE

Poniedziałek Wielkanocny - 25 kwietnia: godz. 13 - 18

2011-04-18: "Droga Krzyżowa" Adama Ochwanowskiego i Bronisława Opałki. Misterium na Karczówce

Do każdej stacji sonet z rozważaniami napisał poeta Adam Ochwanowski. Muzykę skomponował Bronisław Opałko i wraz z innymi artystami z naszego regionu wystąpi w misterium, które w Wielki Piątek zostanie wystawione w kościele na Karczówce.

- Monumentalne, przerażająco-osobisto-szczere. Łapie za serce, jakby je wyjął z człowieka. Tekst je opisuje, a muzyka przygląda się temu z każdej strony z każdej strony. Przerażające, bo dotyka spraw ostatecznych, śmierci, i takich, które nazywamy grzechem - mówi ksiądz Jan Oleszko, rektor klasztoru na Karczówce. To on był pomysłodawcą wystawienia tam utworu.

"Drogę krzyżową" Ochwanowskiego stanowią poetyckie rozważania do 14 stacji. Powstały w ubiegłym roku, opublikował je w październikowym numerze miesięcznik "Twórczość". - Mają formę sonetu. Profesor Stanisław Żak [literaturoznawca - przyp. red.] nazwał je sonetem chromym, ja nazywam niedokończonym, bo brakuje mu czterech wersów. Zawierają uniwersalne przesłanie do ludzi, o prawach, emocjach - mówi Ochwanowski.

2011-04-05: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 8 kwietnia przechodzimy na "czas letni". Nasz ośrodek będzie czynny dla zwiedzających w środy i czwartki w godzinach 11 - 17, a od piątku do niedzieli w godz. 11-18.

2011-02-24: Artyści ludowi Barbara i Tadeusz Buczyńscy w Chrobrzu

Od lutego w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu można oglądać prace Barbary i Tadeusza Buczyńskich, ludowych artystów nieprofesjonalistów. Ekspozycja obejmująca na razie kilkanaście rzeźb zamontowanych w pałacu, będzie się powiększać.

Artyści pochodzą z Gdańska, przez 30 lat mieszkali w Jeleniej Górze, na terenie gminy Bolków. Byli właścicielami przyzamkowego ogrodu w Płoninie pełnego niezwykłych postaci. Na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku stworzyli wystawę poświęconą piratom. Niedawno osiedlili się w na Kielecczyźnie i założyli "Zaczarowany ogród" - miniskansen twórczości ludowej. 100 drewnianych figur ludzi, aniołów, diabłów i zwierząt można było oglądać w Śladkowie Małym przy trasie z Buska-Zdroju do Chmielnika, w miejscu dawnego kamieniołomu.

Państwo Buczyńscy to artyści prymitywiści, którzy tworzą swoją sztukę określaną jako art brut, outsider art, poza nurtami sztuki oficjalnej czy konwencjami sztuki ludowej. Aranżują przestrzeń wokół siebie w sobie wiadomym stylu. Ich dzieła są takie jak oni - proste, kolorowe i radosne. Prace tworzone są z naturalnych materiałów - patyków, kawałków materiału, wełny i trzciny. Twórcy ludowi swoją pracą pokazują, że można zrobić "coś z niczego". Swoją twórczością tworzą odskocznię od obecnego, rozpędzonego świata, dając ludziom radość.

2011-02-23: Chroberz wzbogaci się o ośrodek "Archeoceltica"

Europejskie Centrum Edukacji Archeologicznej "Archeoceltica" powstanie na terenie pałacowo-parkowym w Chrobrzu, mającym walory zabytkowe, historyczne i przyrodniczo-krajobrazowe. Umowę w tej sprawie podpisały we wtorek władze Uniwersytetu Warszawskiego i woj. świętokrzyskiego. Zgodnie dokumentem, centrum ma być ośrodkiem turystycznym oraz muzealno-badawczym. Oś tematyczną jego działalności stanowić będzie archeologia, w której główny akcent położony zostanie na zagadnienia związane z Celtami, kojarzonymi z początkami procesu unifikacji Europy. Taki wybór tematu umożliwi zwiedzającym poznanie filarów kultury europejskiej.

W ośrodku mają być prezentowane także materiały dotyczące badań archeologicznych w pobliskich Pełczyskach, prowadzonych od 2000 roku przez badaczy z Instytutu Archeologii UW. Z walorów centrum powinni skorzystać również studenci UW, którzy będą mieli tam praktyki terenowe i muzealnicze, a także pracownicy Uniwersytetu, prowadzący badania na pobliskich stanowiskach archeologicznych. "Archeoceltica" będzie ponadto ośrodkiem kulturalnym przeznaczonym dla lokalnej społeczności - poinformowano na stronie internetowej uczelni.

2011-02-22: Beldonek podsumował rok

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Beldonek-Pałac Wielopolskich w Chrobrzu podsumowało pierwszy rok swego istnienia i nakreśliło plany na przyszłość. Dokonania są imponujące, a plany jeszcze bardziej rozległe. Działalność Beldonka przynosi konkretne efekty. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Organizuje konkursy, prowadzi renowację zabytkowych figur, a jednocześnie stworzyło szanse pracy artystom plastykom, fotografikom i innym artystom.

Beldonek powiększa także zbiory Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia i staje się ważnym centrum życia kulturalnego nie tylko regionu. Fakt tworzenia panteonu rzeźb drewnianych upamiętniających dzieła literackie sprawił, że do Chrobrza zaczęły ściągać elity intelektualne, a odsłonięcie dzieła upamiętniającego "Wojaka Szwejka" Jaroslava Haška uczyniło ekspozycję międzynarodową. Oznaczać to może, że Beldonek zamierza wychodzić poza granice Polski.

Działalność nie ogranicza się tylko do Chrobrza. Beldonek inspiruje i współorganizuje wiele imprez w innych miejscowościach regionu świętokrzyskiego. Mowa o wystawach, koncertach, konkursach na reportaż czy przeglądach kapel i solistów, a nawet herodów.

Sam Chroberz stał się ważnym punktem na mapie kulturalnej, a przede wszystkim turystycznej województwa. Położenie w sercu Ponidzia sprawia, że przez tę miejscowość wiodą wszystkie ścieżki wędrówek pieszych, wypraw zmotoryzowanych czy też spływów kajakowych.

2011-01-07: Klasycystyczna siedziba rodu Wielopolskich przechodzi renowację

Dzieło włoskiego architekta Henryka Marconiego odzyskuje dawną świetność, ale to tylko część "kuracji”, której celem było uratowanie obiektu przed postępującym niszczeniem. Pałac jest częścią majątku Centrum Kształcenia Rolniczego - Zespołu Szkół imienia Bolesława Chrobrego, którego właścicielem jest Ministerstwo Rolnictwa i Odnowy Wsi. Resort Marka Sawickiego przekazał do Chrobrza dotacje na określony w projekcie zakres prac renowacyjnych w wysokości 600 tysięcy złotych. Za tę sumę opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową na dalszą renowację elewacji, ale przede wszystkim wykonano bardzo ważne prace remontowe, ratujące obiekt przed niszczeniem.

2011-01-05: Kolędowanie na Karczówce

Jutro, w Święto Trzech Króli, odbędzie się drugie "Wspólne kolędowanie na Karczówce" organizowane przez księży pallotynów z kieleckiej Karczówki, marszałka województwa Adama Jarubasa oraz Stowarzyszenie "Beldonek" w Chrobrzu. Początek godz. 18.30.

Księża Pallotyni chcą w ten sposób podtrzymać wspaniałą polską tradycję wspólnego śpiewania kolęd w Święto Trzech Króli. Wspólne kolędowanie zatytułowane jest Wiatr od Betlejem wieje nadzieją". W kościele na Karczówce zabrzmią tradycyjne oraz nowe kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołów: "Słoneczne Trampy" z Buska Zdroju (teksty - Adam Ochwanowski, muzyka - Andrzej Żądło), "Scena Autorska" KCK (teksty – Henryk Jachimowski, muzyka – Marek Tercz). Wspólne kolędowanie na Karczówce rozpocznie się w czwartek o godz. 18.30.

2010-11-22: Ośrodek nieczynny

Z powodu trwających prac remontowych oraz przerwy świątecznej w dniach 22.12.2010 - 04.01.2011 ośrodek będzie nieczynny. Przepraszamy.

2010-11-24: Elżbieta Dzikowska w Chrobrzu

W ubiegłą niedzielę gościła w naszym ośrodku Elżbieta Dzikowska - historyk sztuki, sinolog, podróżniczka, reżyser i operator filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej.

Wraz z mężem, Tonym Halikiem, zrealizowała około 300 filmów dokumentalnych ze wszystkich kontynentów dla Telewizji Polskiej oraz prowadziła popularny podróżniczy program telewizyjny "Pieprz i wanilia".

Pani Elżbieta odwiedziła Chroberz przy okazji pobytu w Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnym w Busku -Zdroju.

2010-11-19: Powstaje koncepcja architektoniczna Centrum Edukacji Archeologicznej

W związku z powstającym planem zagospodarowania chroberskich obiektów na potrzeby utworzenia Europejskiego Centrum Edukacji Archeologicznej w Chrobrzu gościły u nas projektantki z Warszawy. Ewa Rudnicka, architekt, siostra archeologa Marcina Rudnickiego, zajmuje się rewitalizacją obiektów oraz edukacją kulturalną, współpracuje z miastem stołecznym przy realizacji programów architektonicznych, w ramach projektów doskonalenia zawodowego ściąga do Polski architektów z zagranicy. Towarzyszyła jej Marta Smorowska, architekt wnętrz. Panie oglądały budynek pałacu, internaty szkolne oraz teren parku przypałacowego.

W sprawie centrum Edukacji Archeologicznej kilka miesięcy temu odbyło się w Chrobrzu spotkanie marszałka województwa Adama Jarubasa z władzami Uniwersytetu Warszawskiego. Pojawił się pomysł, aby w miejscu, w którym krzyżują się ślady różnych kultur, w tym Celtów, zbudować coś na wzór parków kulturowych funkcjonujących w Europie. Tym bardziej że - jak twierdzą naukowcy - tereny na południu województwa, w rejonie Złotej, wciąż kryją wiele skarbów.

Na centrum składałyby się m.in. stanowiska archeologii doświadczalnej, sale ekspozycyjne, w których prezentowane byłyby znaleziska, ośrodek prowadziłby też działalność edukacyjną.

2010-10-30: Konkurs na reportaż - zakończenie

11 października rozstrzygnięty został konkurs na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala. Celem konkursu było pokazanie kondycji gospodarczej i obyczajowej wsi na tle przemian, które nastąpiły w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku, utrwalenie nielicznych już śladów kultury chłopskiej oraz pokazanie stosunku przedstawicieli młodego pokolenia do przeszłości, ludzi, którzy z powodzeniem znajdują miejsce w obecnej rzeczywistości bądź tych, którzy nie potrafią się w niej odnaleźć.

Jury w składzie: prof. dr hab. Stanisław Żak - historyk literatury, dr Janusz Detka - literaturoznawca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Jerzy Daniel - reportażysta, redaktor naczelny miesięcznika kulturalnego "Teraz" wybrało 3 najlepsze reportaże spośród 28 prac z całej Polski. Dodatkowo, przyznano także 3 wyróżnienia.

Zakończenie konkursu odbędzie się 15 listopada o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 13. Podczas uroczystości odbędzie się promocja książkowego wydania wybranych reportaży pt. "Ni zaciszna, ni spokojna..."

Organizatorami konkursu byli: Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

2010-10-23: Przygarnij psiaka przed zimą

Przy naszym ośrodku, na terenie parku co jakiś czas pojawiają się porzucone psiaki, kilka z nich znalazło już nowego właściciela. Od kilku miesięcy mieszkają tu dwa młode psy. Dokarmiane przez turystów, pracowników ośrodka i okolicznych mieszkańców. Przed zimą szukamy dla nich odpowiedzialnych właścicieli i domów, najlepiej z podwórkiem.

Pierwszy z psów ma biało-czarno-brązową, kudłatą sierść, drugi ma sierść krótką czarno-brązową. Kilka miesięcy temu odniósł podczas psiej awantury obrażenia na pysku, omal nie stracił oka. Udało się jednak oko uratować, założono szwy na pysku, po zajściu pozostała tylko niewielka blizna. Oba zwierzaki są sympatyczne i miłe wobec ludzi, ale bezbłędnie rozpoznają intruza i obszczekują go bezlitośnie.

Psiaki czekają na Państwa w Chrobrzu; z pewnością odwdzięczą się miłością i pełnym przywiązaniem.

Tel 663 01 55 66.

2010-10-22: Trwa remont pałacu

Wymiana pokrycia dachowego oraz remont wybranych zewnętrznych elementów pałacu to dwa zadania remontowe realizowane w naszym ośrodku. 600 tysięcy złotych na ww. cele pochodzi z dotacji Ministerstwa Finansów.

Wymiana pokrycia dachu z blachy cynkowej na blachę tytanowo-cynkową na budynku pałacu realizowana jest przez Zakład Remontowo - Budowlany Andrzeja Olesińskiego z Wolicy. Blacha tytanowo-cynkowa to materiał do wszelkich prac blacharskich w technice rąbkowej i lutowania. Tworząca się pod wpływem czynników atmosferycznych naturalna patyna, chroni materiał i czyni zbędnymi jakąkolwiek konserwację i pielęgnację.

Remont i konserwacja niektórych elementów pałacu(uzupełnienie tynków, przemurowanie części murów, wymiana lub konserwacja elementów kamiennych, mycie, odsalanie, uzupełnianie ubytków, hydrofobizacja kamienia, izolacja) obejmuje części pałacu "wystające" z głównej bryły budynku, czyli taras od strony ogrodu, wejścia boczne oraz taras nad wejściem głównym. Prace te realizuje Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane "AKCES" inż. Zbigniew Czubaj z Warszawy.

W tym roku planowane jest także przygotowanie dokumentacji pod remont elewacji pałacu, odwodnienia i odgrzybienia.

Z powodu prac remontowych pojawiło się kilka utrudnień w zwiedzaniu pałacu. Niedostępna jest sala balowa oraz tarasy, nie można także poruszać się wokół pałacu. Do środka zapraszamy tylko poprzez główne wejście, z zachowaniem ostrożności.

2010-10-17: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 17 października nasz ośrodek będzie czynny będzie dla zwiedzających w godzinach 11 - 16, od środy do niedzieli.


2010-10-13: Wyniki konkursu im. Zbyszka Nosala na reportaż o tematyce wiejskiej

Rozstrzygnięto konkurs na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala. Jury w składzie: prof. Stanisław Żak - przewodniczący, dr Janusz Detka i Jerzy Daniel - członkowie, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia autorom następujących prac:


- I nagroda - "Miłosierdzie ma smak konfitur" - Stanisław Zasada,
- II nagroda - "Jak święta Barbara do Łagowa zawitała..." - Andrzej Nowak,
- III nagroda - "Przypadki króla kapusty..." - Andrzej Nowak,

trzy równorzędne wyróżnienia:

- "Z chłopa ziemianin" - Józef Myjak,
- "Dokąd zmierzamy" - Katarzyna Kasjanowicz,
- "Książę z Piórkowa" - Andrzej Nowak.

Ponadto jury rekomenduje do publikacji w tomie pokonkursowym następujące reportaże:

1. "Don Kichot spod Łysicy" - Jan Kędracki,
2. "Ziarno" - Marek Maciągowski,
3. "Puste doniczki, puste chwile" - Agnieszka Żądło-Jadczak,
4. "Trzy kilometry rozumu" - Pelagia Borowska,
5. "Kultura pod rynnę" - Andrzej Nowak,
6. "Kurczynów miejsce na Rozstajach" - Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Wręczenie nagród, uroczyste zakończenie konkursu oraz promocja wydania książkowego nastąpi w pierwszej połowie listopada br. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie.

Gratulujemy!


2010-10-08: Zmarł profesor Gerard Labuda

1 października zmarł w Poznaniu nestor polskich historyków, wybitny mediewista Gerard Labuda.

Pracujący do ostatnich chwil życia Profesor Labuda był autorem ponad 1600 publikacji. Wybitny znawca średniowiecza prowadził badania nad dziejami Słowiańszczyzny zachodniej, Pomorza i Warmii i zakonu krzyżackiego. Zajmował się zmianami przebiegu polskiej granicy zachodniej, stosunkami polsko-niemieckimi i historią polskiej dyplomacji. Jako pierwszy wykorzystał w badaniach nad wczesnymi dziejami Polski źródła skandynawskie. Wypromował kilkudziesięciu doktorów.

Członek rzeczywisty PAN, prezes i prezes honorowy reaktywowanej Polskiej Akademii Umiejętności, rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1962-1965), przewodniczący Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej, sekretarz generalny i prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Członek wielu innych organizacji i towarzystw naukowych, wyróżniany nagrodami naukowymi oraz wysokimi odznaczeniami państwowymi.

Urodził się w 1916 roku w Nowej Hucie koło Kartuz i zawsze podkreślał, że jest Kaszubą. Chciał być pochowany w kaszubskim Luzinie, gdzie rozpoczął swoją edukację w czteroklasowej szkole powszechnej. Gimnazjum klasyczne ukończył w Wejherowie, a studia rozpoczął w 1936 roku na Uniwersytecie Poznańskim. Jego zdolności docenił i roztoczył nad nim opiekę prof. Adam Skałkowski. Latem 1938 roku jako student porządkował bibliotekę i archiwum Wielopolskich w Chrobrzu. Ostatni przedwojenny rok akademicki spędził na Uniwersytecie w Lund. Po wybuchu wojny, poszukiwany przez władze niemieckie na Kaszubach i w Poznaniu, schronił się w Chrobrzu. Kontynuował studia na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. W 1944 roku obronił doktorat. Pracował jako księgowy w przejętym przez Niemców majątku chroberskim, wydawał konspiracyjne pismo i prowadził wykłady na tajnym uniwersytecie w Kielcach. W 1943 roku poślubił Albertę Wielopolską, prawnuczkę słynnego margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. Po wojnie wrócił z rodziną do Poznania, gdzie w 1946 roku habilitował się, a w cztery lata później został profesorem.

Ciało profesora, zgodnie z jego życzeniem spoczęło w Luzinie. Pochówek poprzedził tradycyjny kaszubski obrząd, tzw. "pusta noc".

2010-10-08: Przydrożne figurki będą uratowane

Ruszyła renowacja przydrożnych figur w naszej gminie. Jako pierwsza konserwacji poddana została XVII wieczna figura w Niegosławicach. Jedna z najstarszych w województwie świętokrzyskim. Trudnego zadania podjął się Zakład Jerzego Pękowskiego z Kielc, który ma za sobą prace konserwatorskie przy kościołach, kaplicach i innych zabytkowych obiektach w całej Europie. Jeśli pogoda pozwoli prace ukończone zostaną z końcem miesiąca.

- Koszt takiej renowacji wyceniono na około 6 tysięcy złotych. Fundusze wyłoży zgodnie z obietnicą złożoną w ubiegłym roku eurodeputowany Czesław Siekierski. Pomocy udzielił również Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek - powiedział inicjator przedsięwzięcia, poeta Adam Ochwanowski.


2010-10-02: Powstało Europejskie Centrum Rzeźby w Drewnie

W Chrobrzu koło Pińczowa zainaugurowano działalność Europejskiego Centrum Rzeźby w Drewnie. Będzie ono umiejscowione przy Pałacu Wielopolskich. Adam Ochwanowski, kustosz Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu powiedział, że pomysł na utworzenie centrum zrodził się wtedy, gdy zastanawiano się jak atrakcyjnie zagospodarować przypałacowy park.

Podczas uroczystości odsłonięta została rzeźba wojaka Szwejka. Jest on symbolem czeskiego humoru i pomysłowości. Autorem rzeźby jest artysta Jan Vitasek. W rozmowie z Radiem Kielce przyznał, że chciał ukazać swoje dzieło w nieco zabawny sposób.

Inauguracja Europejskiego Centrum Rzeźby w Drewnie połączona została z Dniem Czeskim. Wszyscy, którzy odwiedzili Pałac Wielopolskich w Chrobrzu mogli spróbować potraw naszych południowych sąsiadów. Gościem specjalnym był wiceburmistrz czeskiej Bystrzycy Roman Vrobel. Jak mówił, centrum rzeźby to bardzo cenna inicjatywa.

Kolejne rzeźby będą powstać we współpracy z samorządami z państw z Grupy Wyszehradzkiej. Wiele wskazuje na to, że następna zostanie przygotowana przez artystę ze Słowacji.


2010-09-29: Obraźnicy z Ponidzia

Co łączy Michała Imosę, Adama Ochwanowskiego i prof. Czesława Nowaka?... Wszyscy trzej panowie urodzili się na Ponidziu w tym samym - 1952 roku i...

zapraszają w czwartek 30 września o godzinie 18.00 do Buskiego Samorządowyego Centrum Kultury na otwarcie wystawy obrazów Michała Imosy, promocję książki profesora Czesława Nowaka pod tytułem "Prawdziwa wersja doczesności" oraz promocję zbioru sonetów Adama Ochwanowskiego pod tytułem "Dwunastu Gniewnych Błaznów". Obrazy Michała Imosy są ilustracjami książki Adama Ochwanowskiego. Prezentację ich dokonań uświetni recital Małgorzaty Biesagi.

Źródło: Portal Informacji Kulturalnej w Kielcach


2010-09-26: Inauguracja Europejskiego Centrum Rzeźby w Drewnie

Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów oraz Ośrodek Kulturalno-Historyczny Beldonek - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu serdecznie zapraszają na uroczystą inaugurację Europejskiego Centrum Rzeźby w Drewnie, która nastąpi w dniu 2 października 2010 roku w parku przy Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

Rozpoczęcie uroczystości o 16:00. Na inaugurację złoży się odsłonięcie rzeźby "Przygody dobrego wojaka Szwejka Jaroslava Haska" - dłuta Jaroslava Vitáska z Bystrzycy, koncert "Od klasyki do jam session" w wykonaniu: Zbyszek Kaleta - saksofon, Jiři Zabystrzan - fortepian, Romana Sviková, Denisa Roszková - śpiew oraz występ Teatru Ciut Frapującego z Pińczowa.

Patronat honorowy: Jan Sechter - Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Czesław Siekierski - Europoseł, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Patronat medialny: TVP Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia, Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny TERAZ, Portal Informacji Kulturalnej, Tygodnik Ponidzia.


2010-09-25: Kongres Regionalistów - fotografie i film

Na sobotnie obrady IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury przybyło prawie 30 regionalistów z całej Polski. Gości przywitaliśmy po staropolsku - chlebem i solą a przygrywała pińczowska kapela Macieja Sobonia "Ponidzie". Chroberska grupa zajmowała się tematem "Mateczniki małych ojczyzn", a nasz region reprezentowali: Andrzej Dziubiński, Bożena Szatkowska-Mostek oraz Grażyna Kossakowska. Po zakończeniu obrad goście udali się do Kielc, na przegląd muzycznych zespołów folklorystycznych ziemi świętokrzyskiej.


2010-09-23: Kongres Regionalistów w Chrobrzu

W sobotę 25 września o godzinie 10 w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu (sala biblioteczna) rozpoczną się obrady grupy uczestników IX Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury.

W piątek prawie 200 regionalistów z całego kraju przyjedzie do Kielc, by uczestniczyć w IX Kongresie Regionalnych Towarzystw Kultury. W sobotę w dziesięciu miejscach na terenie naszego województwa odbędą się spotkania zespołów problemowych.

Grupa w Chrobrzu zajmować się będzie tematem "Mateczniki małych ojczyzn", a spotkanie rozpocznie prelekcja pińczowskiego historyka Andrzeja Dziubińskiego oraz otwarcie wystawy pn. "Powstanie Styczniowe i motywy patriotyczne na archiwalnych pocztówkach" z kolekcji Izabelli i Stanisława Śliwów z Wodzisławia. Organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w spotkaniu. Kongres towarzystw kultury odbywa się w naszym województwie w dniach od 24 do 26 września. Patronuje mu marszałek województwa.

2010-09-21: Festyn Celtycki - film i fotografie

Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji filmowej z Festynu Celtyckiego w Pełczyskach, a także fotografii autorstwa Michała Bujaka z Portalu Chrobrza i Gminy Złota. W poniedziałek ukazał się materiał o festynie w Informacjach TVP Kielce (link poniżej).


2010-09-10: Festiwal Celtycki w Pełczyskach - 19 września

Tak jak kilka tysięcy lat temu na celtyckim święcie palił się święty ogień, tak teraz palił on się będzie na pierwszym Festiwalu Celtyckim, który odbędzie się 19 września 2010 roku w Pełczyskach. Festiwal inspirowany jest odkryciami dokonanymi na Ponidziu przez archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego i stanowić ma podsumowanie dotychczasowych wykopalisk oraz szeroką promocję Ponidzia jako najważniejszego ośrodka celtyckiego w tej części Europy. W stylizowanej wiosce celtyckiej każdy będzie mógł podziwiać pokazy walk, tkactwa, widowiskowe tańce z ogniem. Specyficzny, celtycki klimat dopełni żywiołowy folk irlandzki i muzyka celtycka w wykonaniu zespołu Su Shee, koncert brytyjczyka Karla Culleya oraz taneczne popisy Stonehenge Callins. Zapowiada się wyjątkowe widowisko.

Program:

16:00 - 17:30 – SU SHEE

17:45 - 18:30 – KARL CULLAY

18:45 - 20:15 – Stonehenge & Cailins

20:30 - Lumen Noctis

ORGANIZATORZY:

Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota

Ośrodek Kulturalno-Historyczny "Beldonek" - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury

Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczyskach

Agencja Artystyczna EWA - K

PATRONAT HONOROWY:

Czesław Siekierski - Europoseł

Piotr Żołądek - Wicewojewoda Świętokrzyski

Jakub Madej - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie

Informacje o zespołach:

SU SHEE

Żywiołowe melodie irlandzkie i celtyckie, oparte na motywach tradycyjnych z mocno osadzonym pulsem sekcji rytmicznej, unisona skrzypiec, akordeonu, autorskie teksty, rozbudowane partie instrumentalne, miarowy beat porywający do tańca wraz z charakterystyczną barwą głosu solowego są znakiem firmowym zespołu Su Shee. Z całą pewnością nie prezentują typowego irlandzkiego folku, ale Irlandia - taneczna i refleksyjna zarazem jest im wyjątkowo bliska.

KARL CULEY

Ten kultowy songwriter pochodzi z North Yorkshire. Inspiracje Karl Culley czerpie z muzyki takich artystów jak John Martyn, Elliott Smith, Paul Simon, Bob Dylan, Robert Johnson, Tori Amos, Miles Davis, Bjork, Rufus Wainwright czy Kate Bush. "To Nick Drake XXI wieku" - napisał o artyście Tasty Fanzine.

Zespół taneczny CALINS

Zespół tańca irlandzkiego, który ma na swoim koncie wiele nagród m.in. mistrzostwo świata w 2009 roku.

STONEHENGE

Zespół Stonehenge, wykonujący przede wszystkim tradycyjne tańce celtyckie, powstał w 1996 roku, założony przez muzyków z powodzeniem działających na polskiej scenie szantowej. Jak łatwo się domyślić, nazwa zespołu pochodzi od tajemniczego kamiennego kręgu, położonego w hrabstwie Salisbury na południu Anglii. Według wielu teorii było to miejsce, w którym Celtowie czcili swych bogów.

Pierwszy album Stonehenge, zatytułowany "Magic of Celtic Music", ukazał się w roku 1999. W tamtym okresie krystalizowało się charakterystyczne dla brzmienie - energiczne, wręcz żywiołowe granie muzyki celtyckiej z dużą dozą słowiańskiego zacięcia. Wkrótce zespół znalazł uznanie w kręgach miłośników kultury celtyckiej i coraz częściej brał udział w prestiżowych imprezach kulturalnych. W roku 2000 premierę miał drugi album zespołu - "Echo Wyspy". Do udziału w nagraniach muzycy zaprosili znanego kubańskiego perkusistę Jose Torresa. W marcu 2005 roku zespół zaprezentował swój trzeci album - "Celtic Express", na którym grupa zaprezentowała nowe spojrzenie na Irish folk oraz zastosowała całą gamę nowych brzmień.

LUMEN NOCTIS

Niezwykły pokaz „tańca z ogniem” z wykorzystaniem różnego rodzaju profesjonalnego płonącego sprzętu. Płonące kule na łańcuchach, kije, liny całopalne, wachlarze, lewitujące kule, bat ogniowy to nie jedyne płonące rekwizyty, którymi posługuje się grupa LUMEN NOCTIS. Występy tancerzy to zarówno występy solowe, jak i układy choreograficzne wykonywane przy akompaniamencie elektryzującej muzyki. Taniec, chodzenie na szczudłach, połykanie i zionięcie ogniem to dodatkowe, zapierające dech w piersiach atrakcje.

W trakcie trwania imprezy zaproszeni rzemieślnicy demonstrować będą swoje umiejętności znane pradawnym mieszkańcom Pełczysk. Można będzie zobaczyć pracę garncarza, bednarza, powroźników, kowala, mincerza, tkaczki. Niejeden uczestnik opuszczać będzie WIOSKĘ CELTYCKĄ z własnoręcznie wykonanym naczyniem glinianym, kawałkiem sznurka lub wybitą przez siebie monetą.

2010-09-06: Szwedzi - i eksploratorzy - na Karczówce

W dniach 11-12 września zapraszamy na Karczówkę do Kielc, gdzie w ramach imprezy "Szwedzi na Karczówce", obok widowisk historycznych i pokazów artylerii historycznej z okresu XV-XIX wieku członkowie sekcji Historyczno-Eksploracyjnej naszego stowarzyszenia "Beldonek" będą przeprowadzać bezinwazyjne badania wzgórza klasztornego oraz prezentować najnowocześniejszy sprzęt badawczy wraz z firmą PROTON-ARCHEO. Poza tym w programie pokazy fechtunku staropolskiego w wykonaniu grupy Signum Polonicum. Wstęp wolny!

2010-09-06: Przetarg na remont i konserwację niektórych elementów pałacu

Informujemy, iż na stronie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu, któego przedmiotem jest remont i konserwację niektórych elementów Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu

2010-08-19: Konkurs na film z "komórki"

Konkurs rozstrzygnięty. Poniżej wyciąg z protokołu.

Komisja konkursowa w składzie: Teresa Orlikowska, Edyta Ruszkowska, Andrzej Kozieja w konkursie na film nakręcony telefonem komórkowym pod hasłem "Moje miejsce mnie kręci, ja kręcę moje miejsce" przyznała trzy nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:

- w kategorii dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów nagrodę specjalną otrzymał Rafał Śliwiński,

- w kategorii dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych dwie równorzędne nagrody specjalne otrzymali: Grzegorz Kaczmarczyk oraz Paweł Jóźwik.

Pozostałe zgłoszone do konkursu filmy autorstwa Urszuli Szrek i Urszuli Bąk nagrodzono dyplomami honorowymi za udział w konkursie.

Więcej informacji: www.ziemowit-kielce.pl lub tel. 41 345 20 63.


Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Instytut Filologii Polskiej - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ośrodek Kulturalno - Historyczny „Beldonek” - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, Ośrodek Kultury „Ziemowit” - filia DK „Zameczek” w Kielcach, Kino”Moskwa” w Kielcach, ogłaszają konkurs na FILM Z KOMÓRKI pod hasłem "MOJE MIEJSCE MNIE KRĘCI, JA KRĘCĘ MOJE MIEJSCE".

Regulamin konkursu

Organizatorzy konkursu oczekują na filmy traktujące o miejscach, ludziach i zdarzeniach szczególnie bliskich bądź ważnych dla autorów filmów. Dom, rodzina, podwórko, ulica, szkoła, dziadkowie, rodzice, przyjaciele, sympatie, zwyczaje, obyczaje, obrzędy, uroczystości rodzinne itp. to atrakcyjne tematy, które przełożone na język filmu mogą opowiedzieć potencjalnym widzom o wrażliwości, zainteresowaniach, spostrzeżeniach, opiniach a także niepokojach pokolenia dojrzewającego na przełomie XX i XXI wieku. Organizatorom szczególnie zależy na otwartości i szczerości filmowej wypowiedzi.

W konkursie mogą brać udział filmowcy – amatorzy.

Do konkursu zgłaszać należy filmy nakręcone telefonem komórkowym.

Maksymalny czas trwania konkursowego obrazu - 3 minuty.

Prace konkursowe w formacie DVD, nagrane na płycie kompaktowej należy składać lub wysyłać do Ośrodka Kultury „ZIEMOWIT” ( ul. Mieszka I 79, 25 – 342 Kielce ).

Termin przysyłania bądź dostarczania prac upływa 15 października 2010 roku.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów,
- młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.

Autor powinien dostarczyć wraz z filmem opatrzone własnoręcznym podpisem zgłoszenie o następującej treści: Ja (imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu kontaktowego) oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonego do konkursu filmu i posiadam do niego wszystkie prawa. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu i projekcja nagrodzonych filmów odbędzie się w październiku 2010 roku w kinie „Moskwa” w Kielcach. Organizatorzy poinformują laureatów o dokładnym terminie rozstrzygnięcia konkursu drogą pocztową.

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody w postaci sprzętu RTV a nagrodzone i wyróżnione filmy prezentowane będą na stronach internetowych organizatorów.

Filmy oceniać będzie profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie.

Wszelkie informacje o konkursie znaleźć można na stronie internetowej www.ziemowit-kielce.pl lub pod numerem tel. 41 345 20 63.

2010-08-12: Świecko-sakralna współpraca kulturalna

Klasztory na Karczówce i Świętym Krzyżu, Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Stowarzyszenie "Beldonek - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu" i Biblioteka Sichowska podpisały umowę o współpracy. Sygnatariusze porozumienia zadeklarowali podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz promocji regionu świętokrzyskiego poprzez wymianę kulturalną, edukacyjną oraz turystyczną.

Współpraca będzie m.in. obejmować organizację imprez i wzajemną promocję w wydawnictwach i serwisach internetowych. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w klasztorze na kieleckiej Karczówce. Uczestniczył w nim marszałek Adam Jarubas.

2010-08-01: Majster Bieda przycupnął pod platanem

Prawie 200 osób odwiedziło w ubiegłą sobotę park przypałacowy w Chrobrzu, gdzie stanęła kolejna drewniana rzeźba. "Majster Bieda" to jeden z najbardziej znanych utworów Wojtka Belona, lidera zespołu Wolna Grupa Bukowina. W 25 lat po śmierci barda Ponidzia jego rodzina, przyjaciele i sympatycy spotkali się pod chroberskim platanem, by uczcić pamięć artysty.

W odsłonięciu rzeźby brała udział najbliżsa rodzina pieśniarza - córka Olga, siostra Małgorzata Miodowicz z mężem Konstantym, przyjaciele artyści, przedstawiciele świata kultury, sztuki oraz polityki. Autorem drewnianego dzieła "Majster Bieda Wojtka Belona" jest Piotr Klamerus, rzeźbiarz i scenograf z Chochołowa.

W sali bibliotecznej pałacu goście wysłuchali utworów Wojtka Belona w aranżacji Ryszarda Styły, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich gitarzystów. Wystąpiła także Małgorzata Biesaga oraz Jan Kozłowski.

Wkrótce szersza relacja ze spotkania.

2010-07-27: Majster Bieda Wojtka Belona - kolejna rzeźba w Chrobrzu

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu, Ośrodek Kulturalno-Historyczny "Beldonek" oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają przyjaciół i sympatyków WOJTKA BELONA z okazji 25 rocznicy śmierci Barda Ponidzia dnia 31 lipca 2010 roku o godz. 16 do parku przy Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu, gdzie odsłonimy rzeźbę w drewnie "MAJSTER BIEDA WOJTKA BELONA" dłuta Piotra Klamerusa.

W programie m.in. recital wirtuoza gitary Ryszarda Styły.

2010-07-22: W Chrobrzu powstanie Centrum Edukacji Archeologicznej?

Centrum archeologiczno-edukacyjne chce stworzyć samorząd województwa na terenie wokół Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Bierze na siebie opracowanie koncepcji architektonicznej i projektu oraz znalezienie pieniędzy. A naukowców prosi o opiekę merytoryczną.

W sprawie m.in. centrum marszałek województwa spotkał się w środę w Chrobrzu z władzami Uniwersytetu Warszawskiego. - To na razie tylko pomysł, aby w miejscu, w którym krzyżują się ślady różnych kultur, w tym Celtów, zbudować coś na wzór parków kulturowych funkcjonujących w Europie. Tym bardziej że - jak twierdzą naukowcy - tereny na południu województwa, w rejonie Złotej, wciąż kryją wiele skarbów - mówi Adam Jarubas, marszałek województwa.

Na centrum składałyby się m.in. stanowiska archeologii doświadczalnej, sale ekspozycyjne, w których prezentowane byłyby znaleziska, ośrodek prowadziłby też działalność edukacyjną.

Do współpracy marszałek chce też wciągnąć naukowców z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Świętokrzyskiej. Równocześnie samorząd województwa wesprze 20 tys. zł dalsze badania archeologiczne Uniwersytetu Warszawskiego w Pełczyskach w gminie Złota.

2010-07-03: Festiwal celtycki w Chrobrzu lub Pełczyskach?

We wrześniu, w Chrobrzu lub w Pełczyskach w powiecie pińczowskim odbędzie się festiwal celtycki, inspirowany odkryciami dokonanymi przez archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Festiwal ma być podsumowaniem dotychczasowych odkryć, a później stać się cykliczną imprezą.

Profesor Aleksander Bursche zabiegał u marszałka województwa świętokrzyskiego o pieniądze potrzebne na nowe badania. Naukowiec powiedział, że Ponidzie było najważniejszym ośrodkiem celtyckim w tej części Europy i właśnie u nas powinny odbywać się takie festiwale. Profesor Bursche, zainicjował 16 lat temu i współtworzy w Biskupinie największy festiwal archeologiczny w Europie.

Naukowcy są przekonani, że odnajdą w Pełczyskach kolejne sensacyjne dowody osadnictwa Celtów nad Nidą, dlatego w tym roku potrzebują 20 tysięcy złotych na badania. Marszałek Adam Jarubas obiecał, że wystąpi do Zarządu Województwa o te pieniądze. Taką samą kwotę na badania i organizację festiwalu zadeklarował podczas spotkania rektor wspólnoty Pallotynów na Karczówce w Kielcach ksiądz Jan Oleszko.

Archeolodzy po dwuletniej przerwie chcą ponownie zbadać kilka hektarów pół, tym razem metodą bezinwazyjną, czyli bez prowadzenia wykopalisk. Celtowie osiedlili się nad Nidą około dwóch tysięcy lat temu.

2010-06-28: Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 Prawa zamówień publicznych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu zawiadamia, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE - Wymiana pokrycia dachu z blachy cynkowej na blachę tytanowo-cynkową na budynku Pałacu Wielopolskich Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu CPV - 45261213-0

JEDYNYM KRYTERIUM WYBORU OFERTY BYŁA - CENA

Za ofertę najkorzystniejszą(najtańszą) została uznana oferta nr 1 złożona przez: 1.Zakład Remontowo - Budowlany, Andrzej Olesiński, Wolica 33, 28-100 Busko Zdrój. Oferta ta otrzymała łącznie 100 punktów.

Podpisane umowy nastąpi w terminie o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy-prawo zamówień publicznych tj. po upływie pięciu dni od czasu otrzymanego przez Zamawiającego potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

PROSIMY O PILNE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA NA FAX Nr 41 3564024

2010-06-26: Sensacyjne odkrycia w Niegosławicach

26 czerwca członkowie Sekcji Historyczno - Eksploracyjnej Ośrodka Kulturalno - Historycznego "BELDONEK" Pałac Wielopolskich w Chrobrzu pojawili się w obecności archeologów w Niegosławicach gm. Złota. Spotkanie miłośników historii spowodowała sensacyjna informacja przekazana do stowarzyszenia przez jednego z mieszkańców Niegosławic o przypadkowym odkryciu naczynia glinianego (przypuszczalnie urna zawierająca popioły ludzkie z przed 4500 lat) na jego posesji podczas prowadzenia prac gospodarskich.

W spotkaniu mającym na celu udokumentowanie wyjątkowego odkrycia uczestniczyli archeolodzy i przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Kielc. Do licznej grupy goszczącej podczas odkrycia dołączył wyjątkowy gość, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, będący jednocześnie honorowym sołtysem Niegosławic - Adam Jarubas.

Po wstępnych oględzinach stanowiska można stwierdzić, że jest to wielokulturowe cmentarzysko ciałopalne świadczące o ciągłości osadnictwa na tym terenie przez co najmniej 2000 lat.

To nie koniec sensacji w Niegosławicach. Jeden z miejscowych rolników przekazał archeologom naczynie gliniane, które okazało się być neolityczną amforą kulistą! Wskazane przez rolnika miejsce odkrycia w najbliższym czasie będzie przebadane przez archeologów.

Nie bez znaczenia dla tego wydarzenia był fakt, iż wiele ciekawych informacji pozyskaliśmy od licznie zgromadzonych mieszkańców miejscowości. Wszystkie uzyskane materiały zostały skrzętnie zanotowane i przekazane towarzyszącym nam archeologom. Nasz ośrodek zachęcony osiągniętym sukcesem, ma zamiar podjąć się w najbliższym czasie podobnym przedsięwzięciom z pomocą archeologów i pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Kielc.

2010-06-18: Przetarg na wymianę pokrycia dachu pałacu

Informujemy, iż na stronie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu znajduje się ogłoszenie o zamówieniu, któego przedmiotem jest wymiana pokrycia dachu z blachy cynkowej na blachę tytanowo-cynkową na budynku Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu

2010-06-17: Film z Przeglądu Kapel w Niegosławicach

Prezentujemy krótki filmik nt. Przeglądu Kapel Ludowych w Niegosławicach, autorstwa Krystiana Dulnika i Zbigniewa Strojeckiego. Wkróce dłuższy reportaż z przeglądu.2010-06-16: Bal "Baśniowy Świat" w pałacu

Kilka dni temu gościliśmy przedszkolaków z Punktów Przedszkolnych z Chrobrza, Sokoliny, Skalbmierza, Cudzynowic i Dobiesławic. Dzieciaki od października 2009 uczestniczą w projekcie "Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota".

Dzieci przebrane za m.in. biedronki, smerfy, jagódki, postacie baśniowe brały kolejno udział w prezentacjach punktów przedszkolnych. Każda grupa miał swoje 5 minut na taniec lub piosenkę. Po prezentacjach dzieci wspólnie bawiły się na sali balowej.

Bal został zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Chrobrzu oraz Fundację "Elementarz", która jest liderem ww. projektu, dzięku któremu przedszkolaki mają lepiej przygotować się do szkoły poprzez pełniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Oprócz zajęć przedszkolnych, dzieci były objęte edukacją logopedyczną oraz opieką psychologa. Projekt kierowany jest zarówno do dzieci, jak i ich rodziców włączanych w życie przedszkola, ze szczególnym nacisk położonym na wzrost roli ojców w opiece nad dziećmi.2010-05-31: - Laureaci II Przeglądu Kapel i Instrumentalistów Ludowych w Niegosławicach

Jury w składzie: dr Jerzy Szczyrba - muzykolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Jerzy Gumuła - muzyk, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego z Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Paweł Wawrecki - dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji zespołów zgłoszonych w Przeglądzie Kapel Ludowych w dn. 30.05.2010r. postanowiło przyznać następujące nagrody:


Grand Prix: Działoszacy


Kategoria Kapele autentyczne

I miejsce: Kapela Zygmunta Jakubowskiego

II miejsce: Kapela Kielecka

III miejsce ex aequo: Powiśloki z Ożarowa i Powiśloki z Bałtowa


Kategoria Kapele stylizowane

I miejsce ex aequo: Kapela Ciekoty i Rodzinna Kapela Korbanów

II miejsce ex aequo: Kapela Ponidzie i Kapela Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa

III miejsce ex aequo: Pierzchniczanie i Kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy

Wyróżnienia: Buskowianie i Kunowianie


Instrumentaliści:

I miejsce: Stanisław Dufaj (Buskowianie)

II miejsce ex aequo: Bogdan Kaleta (Kapela Kielecka) i Marek Nanuś (Działoszacy)

III miejsce: Adam Kocerba (Działoszacy)

Wyróżnienia: Tadeusz Kania (Buskowianie), Henryk Salamon (Powiśle), Waldemar Nowak (Nowy Korczyn).Sponsorzy Przeglądu:

 • Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski
 • Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Bank Spółdzielczy w Pińczowie
 • Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota
 • Włodzimierz Badurak - Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
 • Polskie Składy Budowlane SA
 • Michał Górniak - GOMAR PIŃCZÓW
 • Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
 • Jerzy Trzepatowski - dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu
 • Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu
 • Kazimierz Kowalski - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Złota
 • Sławomir Firka - radny Gminy Złota
 • Cezary Brudz - prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego


2010-05-27: Przegląd Kapel Ludowych już w niedzielę - zaczynamy o 10:00!

W najbliższą niedzielę odbędzie się II Przegląd Kapel Ludowych im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy. W tym roku artyści ludowi będą popisywać się w Niegosławicach, na placu przy OSP. Prezentacje ruszają o 10 rano.

W niedzielę w Niegosławicach świętować będą także strażacy. Lokalna Ochotnicza Straż Pożarna obchodzić będzie 30-tą rocznicę powstania. Będziemy także odsłaniać obelisk poświęcony Adolfowi Dygasińskiemu urodzonemu 171 lat temu w Niegosławicach. Poza tym defilady, odznaczenia, referaty, występy artystyczne młodzieży oraz laureatów przeglądu kapel, a na koniec zabawa ludowa.


2010-05-03: Maryjne śpiewanie na górze św. Anny

2 maja 2010 ze wzgórza św. Anny w Pińczowie znów rozległy się pieśni Maryjne śpiewane od pokoleń podczas nabożeństw majowych. Specjalnie na tę okazję zostały one zebrane i wydane w formie śpiewnika.

e wczorajszym maryjnym śpiewaniu oprócz mieszkańców Pińczowa brały udział grupy śpiewacze m.in. z Górna, Brzezin i Włoszczowy. Śpiewał także Bronisław Opałko, odtwórca słynnej Genowefy Pigwy, wraz z zespołem. Ponidzie było reprezentowane przez Kasztelan (z Kij), Pełczyszczan, Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, Macieja Sobonia i Zbigniewa Leszczyńskiego (kapela Ponidzie). Wśród osób zgromadzonych przed kaplicą św. Anny śpiewali też: europoseł Czesław Siekierski, marszałek Adam Jarubas, wicewojewoda Piotr Żołądek, wójt Morawicy Marian Buras oraz pińczowski wicestarosta Jan Moskwa. Uroczystość celebrował ksiądz kanonik Jan Staworzyński.


2010-04-28: Pieśni Maryjne na górze św. Anny w Pińczowie

Serdecznie zapraszamy dnia 2 maja 2010 r. o godz. 19:30 na Górę św. Anny w Pińczowie, gdzie w czasie uroczystej majówki powrócimy do pięknej tradycji śpiewania Pieśni Maryjnych.

Wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani będą specjalnie przygotowanymi na tę uroczystość śpiewnikami.

Organizatorami są: Czesław Siekierski - poseł do Europarlamentu, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

Uwaga! Darmowy transport - busy kursować będą:

godz. 18:45 - 19:30 - Urząd Miasta - Góra św. Anny

godz. 21:15 - 21:45 - Góra św. Anny - Urząd Miasta.


2010-04-27: Długi weekend majowy

Informujemy, iż ośrodek będzie czynny przez cały długi weekend majowy (1, 2 i 3 maja) w godziniach od 11 do 18.

Nowości w pałacu:

- panteon rzeźby w drewnie - dzieła Andrzeja Kozery, Wojciecha Sochy i Adolfa Tomasika,

- wystawa fotograficzna pińczowskiej Galerii Bezdomnej pt. "W krainie Beldonka",

- wystawa malarstwa Michała Imosy pt. "Błazny",

- wystawa rysunków Wojciecha Sochy,

- wystawa nt. Adolfa Dygasińskiego,

- replika wiślickiej płyty orantów,

- punkt informacji turystycznej.


2010-04-20: Szlak Jakubowy oznakowany

W minionym tygodniu oznakowano część Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba, która przebiega przez gminę Złota. Szlak św. Jakuba prowadzi z sandomierskiego Kościoła Świętego Jakuba przez Klimontów, Probołowice i kilka innych miejscowości do Krakowa. Drogi Jakubowe istnieją w całej Europie i wszystkie prowadzą do jednego miejsca - Santiago de Compostela. Według legendy - ciało świętego Jakuba zostało przewiezione łodzią do północnej Hiszpanii i pochowane właśnie tam.


2010-04-19: Leszek Marciniec nie żyje

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy historyka - regionalistę Leszka Marcińca. Od wielu lat był aktywnym publicystą współpracującym z gazetami codziennymi, tygodnikami i miesięcznikami. Autor dziesiątek publikacji regionalnych - książek, folderów i przewodników. Nie miał sobie równych w znajomości przeszłości Buska – Zdroju. Był częstym gościem w chroberskim ośrodku, dokąd przywoził grupy buskich kuracjuszy. Leszek Marciniec zmarł 17 kwietnia 2010 roku.

Msza Święta żałobna odbędzie się 20 kwietnia 2010r. o godzinie 15.00 w kaplicy cmentarnej w Busku-Zdroju, skąd nastąpi odprowadzenie w miejsce wiecznego spoczynku.


2010-04-14: II Przegląd Kapel Ludowych im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, Ośrodek Kulturalno-Historyczny "Beldonek", Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury organizują II Przegląd Kapel Ludowych im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy pod hasłem "Ta wsiowo muzyka i to wsiowe granie…".

Celem przeglądu jest inspirowanie kapel ludowych do poszukiwania i wykorzystania archaicznego repertuaru zgodnego z naszym regionem, ochrona i kultywowanie rodzimego folkloru oraz artystyczna konfrontacja kapel ze środowisk inspirowanych tradycją regionalną.

Przegląd odbędzie się w niedzielę 30 maja 2010 r. godz. 10:00 w Niegosławicach gm. Złota.

Uczestnicy są proszeni o przesyłanie zgłoszenia zawierającego kategorię zespołu, ilość uczestników i kontakt telefoniczny do przedstawiciela zespołu do 15 maja br. pocztą na adres organizatora: Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, Chroberz 268 28-425 Złota lub pocztą elektroniczną na adres: palac@chroberz.info lub faksem na numer: 41 356 40 24.

Informacji udziela Adam Ochwanowski pod nr tel.: 660 271 154.
2010-03-08: Zmiana godzin otwarcia ośrodka

Informujemy, iż od 9 kwietnia (piatek) nasz ośrodek będzie czynny dłużej.

środa - czwartek: godz. 11 - 17

piątek - niedziela: godz. 11 - 18

poniedziałek - wtorek: nieczynne.

Powyższe godziny otwarcia będą obowiązywać do października.


2010-03-08: Podpisano umowę na "tratwę"

8 kwietnia w Urzędzie Gminy Złota podpisano umowę pomiędzy Gminą Złota, a Zakładem Robót Inżynieryjno – Transportowych "WOD-GAZ" Pana Czesława Sztuka z Suchowoli, firmą która wygrała przetarg na realizacje inwestycji pod nazwą "Tratwą przez PONIDZIE – przystań w Chrobrzu". Planowany termin realizacji inwestycji to kwiecień - wrzesień 2010r. - Jest to historyczna chwila, ponieważ realizować będziemy inwestycję, jakiej jeszcze w naszym województwie nie było. Wybudowanie przystani spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej naszej gminy i Ponidzia, a co za tym idzie wymierne korzyści dla naszych mieszkańców – powiedział tuż po podpisaniu umowy Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek.

Projekt obejmuje m.in. adaptację terenu pod zaplecze przystani, wykonanie pirsów cumowniczych, drogi dojazdowej, parkingu, pola namiotowego, ciągów pieszych i rowerowych, strefy rekreacji sportowej oraz zieleni i małej architektury.


2010-03-27: Godziny otwarcia ośrodka w okresie Świąt Wielkiej Nocy:

Wielki Piątek - 2 kwietnia: godz. 11 - 16

Wielka Sobota - 3 kwietnia: godz. 12 - 16

WIELKANOC (4-5 kwietnia) - NIECZYNNE


2010-03-01: Konkurs na reportaż o tematyce wiejskiej im. Zbyszka Nosala

Zakończenie konkursu odbędzie się 15 listopada o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach przy ul. Ściegiennego 13. Podczas uroczystości odbędzie się promocja książkowego wydania wybranych reportaży pt. "Ni zaciszna, ni spokojna..." Zapraszamy !

Wyniki konkursu:

Jury w składzie: prof. Stanisław Żak - przewodniczący, dr Janusz Detka i Jerzy Daniel - członkowie, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia autorom następujących prac:


- I nagroda - "Miłosierdzie ma smak konfitur" - Stanisław Zasada,
- II nagroda - "Jak święta Barbara do Łagowa zawitała..." - Andrzej Nowak,
- III nagroda - "Przypadki króla kapusty..." - Andrzej Nowak,

trzy równorzędne wyróżnienia:

- "Z chłopa ziemianin" - Józef Myjak,
- "Dokąd zmierzamy" - Katarzyna Kasjanowicz,
- "Książę z Piórkowa" - Andrzej Nowak.

Ponadto jury rekomenduje do publikacji w tomie pokonkursowym następujące reportaże:

1. "Don Kichot spod Łysicy" - Jan Kędracki,
2. "Ziarno" - Marek Maciągowski,
3. "Puste doniczki, puste chwile" - Agnieszka Żądło-Jadczak,
4. "Trzy kilometry rozumu" - Pelagia Borowska,
5. "Kultura pod rynnę" - Andrzej Nowak,
6. "Kurczynów miejsce na Rozstajach" - Iwona Sinkiewicz-Potaczała.

Wręczenie nagród, uroczyste zakończenie konkursu oraz promocja wydania książkowego nastąpi w pierwszej połowie listopada br. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnym terminie.

Protokół z posiedzenia Jury
Celem konkursu jest pokazanie kondycji gospodarczej i obyczajowej wsi na tle przemian, które nastąpiły w wyniku transformacji ustrojowej po 1989 roku, utrwalenie nielicznych już śladów kultury chłopskiej oraz pokazanie stosunku przedstawicieli młodego pokolenia do przeszłości, ludzi, którzy z powodzeniem znajdują miejsce w obecnej rzeczywistości bądź tych, którzy nie potrafią się w niej odnaleźć.

Organizatorzy konkursu to: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu oraz stowarzyszenie Ośrodek Kulturalno – Historyczny BELDONEK Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Skład Jury:

 • Prof. dr hab. Stanisław Żak - historyk literatury,
 • Dr Janusz Detka - literaturoznawca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Jerzy Daniel - reportażysta, redaktor naczelny miesięcznika kulturalnego "Teraz"2010-02-28: Beldonek ochrzczony

Plenery, wystawy, przeglądy, renowacje zabytków, poszukiwanie śladów przeszłości - powstałe w Chrobrzu stowarzyszenie ma bardzo ambitne plany.

Imponująco przebiegła uroczystość chrzcin stowarzyszenia pod nazwą Ośrodek Kulturalno-Historyczny Beldonek - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu.

Chrzcinom towarzyszyło otwarcie wystawy fotograficznej „W krainie Beldonka 2009” przygotowanej przez pińczowską Galerię Bezdomną, malarstwa Michała Imosy i promocja najnowszego tomu poezji Adama Ochwanowskiego pod tytułem „Dwunastu gniewnych błaznów”. Goście spotkania wyniesieni do godności Matek i Ojców Chrzestnych Beldonka wystrojeni zostali w szaliki ze stosowną inskrypcją wzorowane na szalikach kibiców piłkarskich. Salwy zabytkowej broni rozlegające się z południowego tarasu dopełniały uzupełniały huk kapel ludowych: Ponidzie - Maćka Sobonia i Działoszacy - Adama Kocerby.

HUK ROBOTY

W sali biblioteki kierownik ośrodka Dariusz Garlej przedstawił statut i historię zarania stowarzyszenia a program działania Beldonka zaprezentowała prezes Mirosława Nowak-Wawrecka.

- Niemal z marszu przystępujemy do działania. Rusza plener fotograficzny, pracujemy nad kolejnymi wydawnictwami naszej oficyny „Biblioteka bez podziałów”. Wczesną wiosną staną kolejne rzeźby w naszym panteonie, które upamiętniać będą dzieła: Wojtka Belona, Stefana Żeromskiego i Zbyszka Nosala. Pole do popisu będą mieć eksploratorzy, którzy przeszukają wybrane obszary Ponidzia. Ruszamy z warsztatami artystycznymi młodych, wystawami artystów. Będą przeglądy kapel, śpiewaków ludowych, czy grup kolędniczych. Przystępujemy także do renowacji najstarszych najcenniejszych figur przydrożnych. Będziemy także organizatorem ogólnopolskiego konkursu na reportaż o tematyce wiejskiej - wylicza Adam Ochwanowski.

CHRZCINY

Wszyscy obecni byli Matkami i Ojcami Chrzestnymi, ale tylko nieliczni dostąpili zaszczytu rozwiązywania aktu chrztu Beldonka. Byli to między innymi: wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, marszałek województwa Adam Jarubas, posłowie Andrzej Pałys i Mirosław Pawlak oraz ludzie kultury i sztuki - z profesorem Stanisławem Żakiem, dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Andrzejem Dąbrowskim, prezesem oddziału Związku Literatów Polskich Stanisławem Nyczajem oraz wyjątkowo licznymi samorządowcami. Nie zabrakło Bogucanek działających działających w Chacie Boguckiej, która na marzec zaplanowała mnóstwo bardzo ciekawych imprez kulturalnych.

APEL W NOSKACH CYRKOWYCH

W czasie spotkania w sali balowej wyeksponowano obrazy Michała Imosy, z których część stanowi ilustracje do najnowszego tomiku poezji Adama Ochwanowskiego pod tytułem „Dwunastu gniewnych błaznów”. Szalikowcy-Beldonkowcy wysłuchali też apelu o ustanowienia 29 lutego Światowym Dniem Szacunki i Sympatii dla Sztuki Cyrkowej, co wiązało się tematycznie zarówno z wystawą jak i promocją tomiku.

Krótką laudację na temat poezji Adama Ochwanowskiego wygłosił profesor Stanisław Żak, wybrane sonety recytował Bogdan Gumowski, a przygrywał Jan Kozłowski. Goście poproszeni zostali o założenie nosków cyrkowych na znak, że w dniu 29 lutego, czyli co 4 lata, będą się solidaryzować z artystami sztuki cyrkowej. Spotkanie zakończyła wspólna biesiada - jak na chrzciny przystało.

2010-02-22: Chrzciny Beldonka

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu zaprasza wszystkich przyjaciół, sympatyków i dobrodziejów na uroczyste chrzciny Ośrodka Kulturalno - Historycznego BELDONEK.

Uroczystość odbędzie się 28 lutego o godz. 14:00 w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

Wszyscy przybyli goście wyniesieni zostaną do godności Matek i Ojców Chrzestnych. Celebranci i sprawcy tak doniosłego wydarzenia liczą na trwałe dowody sympatii ze strony Rodziców Chrzestnych i nie będą się wzbraniać przed przyjęciem kopert, przelewów, czeków, cennych eksponatów, takoż innych dowodów adoracji noworodka.

W programie uroczystości przewidujemy: przedstawienie programu Stowarzyszenia "Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu", otwarcie wystawy fotografików z "Galerii Bezdomnej", otwarcie wystawy obrazów Michała Imosy pt. "Błazny", promocję książki Adama Ochwanowskiego i Michała Imosy pt. "Dwunastu gniewnych błaznów", ucztę rodzinną z zachowaniem wiekowych tradycji polskiego biesiadowania.


2010-02-10: Przeprowadzka eksponatów muzealnych

Cenne eksponaty muzealne przewiezione na czas remontu. Turyści odwiedzający Ponidzie będą mieć stały dostęp do najcenniejszych zbiorów. Do wnętrz pałacu Wielopolskich w Chrobrzu trafiły już pierwsze cenne eksponaty, które dotychczas wystawiane były w salach Muzeum Regionalnego w Pińczowie. To nie koniec, bo trwają szczegółowe ustalenia na temat dalszych przeprowadzek, przynajmniej części zbiorów z Pińczowa do Ośrodka w Chrobrzu. Tam będą one eksponowane przez około półtora roku, czyli do czasu zakończenia kapitalnego remontu popaulińskiego klasztoru zwanego Belwederem, gdzie dotychczas rezydowało pińczowskie Muzeum Regionalne.


2009-12-20: Po Przeglądzie (foto)

Do II Przeglądu Grup Kolędniczych z Ponidzia zgłoszono 6 grup kolędniczych. W kategorii młodzieży szkół gimnazjalnych: zespół ze Świetlicy Wiejskiej w Orkanowie oraz zespół z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gackach. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych były to zespoły reprezentujące Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, "Wiśliczanie" z Wiślicy oraz "Kasztelanie" z Kij.

Występy zespołów oceniało Jury w składzie: Irena Wawrzczak z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (przewodnicząca jury), Hubert Guza (WDK), Paweł Wawrecki - dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz Jerzy Znojek - kierownik Muzeum Regionalnego w Pińczowie.

Uroczystość rozpoczęła się pozakonkursowym występem zespołu muzycznego "Legato" działającego przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu, który zaprezentował kilka klasycznych kolęd. Następnie zaczęły się prezentacje poszczególnych grup zgłoszonych do przeglądu. Każda z nich miała na swój występ maksymalnie 25 minut. Grupy liczyły od kilku do kilkunastu osób. W rolę prowadzącego przegląd wcielił się Adam Ochwanowski.

Jury po obejrzeniu wszystkich widowisk w kategorii szkół gimnazjalnych postanowiła przyznać równorzędne wyróżnienia dla Świetlicy Wiejskiej z Orkanowa oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gackach. Oba zespoły otrzymały nagrody rzeczowe. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych także nagrodzono wszystkie zespoły z tym, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, "Wiśliczanie" z Wiślicy oraz "Kasztelanie" z Kij zostali zakwalifikowani do Wojewódzkiego Przeglądu Grup Kolędniczych, który odbędzie się 10 stycznia 2010 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Fundatorami nagród w Przeglądzie byli: Poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie Jakub Madej, Dyrektor ZSCKR w Chrobrzu Jerzy Trzepatowski. Współorganizatorem imprezy było Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.
2009-12-12: Marszałek i wicewojewoda grali i śpiewali na benefisie Adama Ochwanowskiego (foto, video)

Marszałek województwa z wicewojewodą śpiewający na scenie przeboje zespołu "Dżem”, nalewka z lakownicy lśniącej, europoseł licytujący portrecik świni w szczytnym celu wydania tomiku poezji, "Oberżysta ze Złotej” na obrazie Michała Imosy, Stan Tutaj jako prezydent Rzeczypospolitej - wszystko to miało miejsce na nostalgiczno - rozrywkowym wieczorze z okazji 35-lecia Adama Ochwanowskiego.

Poeta z Ponidzia lat wprawdzie ma więcej, ale 35 lat temu za sprawą redaktora Zbyszka Nosala zaczął pisać. Idzie mu to nieźle, a jego wiersze i opowiadania cieszą się dobrą słabą, bo jego zaduma nad światem wyraża prawdy proste i uniwersalne. Dlatego też na biesiadę do Pałacyku Zielińskiego w sobotni wieczór przyszli dla Ochwanowskiego wszyscy zaproszeni przez Agencję Koncertową Ewy Kozłowskiej przyjaciele poety i nie tylko.
2009-12-10: Świętujemy z Adamem

Agencja Artystyczna "Ewa - K" pospołu z eurodeputowanym Czesławem Siekierskim, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego – Adamem Jarubasem, Domem Środowisk Twórczych (Pałac T. Zielińskiego), Oficyną Wydawniczą "Scriptum" oraz z gronem wiernych przyjaciół zapraszają na ucztę duchową i dla ciała miłą, której powodów szukać należy w życiorysie ADAMA OCHWANOWSKIEGO, który od 35 lat ogłasza drukiem owoce swojej wrażliwości, nie tylko sobie, ale i nam splendoru przydając.

Zatem 12 grudnia 2009 r. o godzinie 17:30 spotkajmy się w Pałacu T.Zielińskiego w Kielcach, aby wysłuchać jubilata jak również Jego Przyjaciół:

- Bronka Opałko
- Janka Kozłowskiego
- Stana Tutaja
- Marka Fijałkowskiego
- Marcina Skrzypczaka
- Andrzeja Żądło

oraz Strażackiego Zespołu Śpiewaczego "Pełczyszczanie".

W czasie wieczoru dostępne będą dwie nowe pozycje: "Las Vegas" oraz "Bestiarium".


2009-11-17: II Przegląd grup kolędniczych

Czesław Siekierski - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Muzeum Wsi Kieleckiej, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury organizują II Przegląd Grup Kolędniczych z Ponidzia - "Wśród nocnej ciszy..."

Regulamin przeglądu:

1. Przegląd ma charakter konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z Ponidzia, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.
2. Czas występu nie powinien przekroczyć 25 minut.
3. Konkurs obejmował będzie dwie kategorie wiekowe: młodzieży szkół gimnazjalnych oraz młodzieży szkół średnich i dorosłych.
4. Oceny prezentowanych przez grupy programów dokona Jury. Jury uhonoruje także najlepsze zespoły nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, a najlepsze grupy wezmą udział w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Masłowie.
5. Przegląd grup kolędniczych odbędzie się dnia 20 grudnia 2009 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Początek godz. 11:00.
6. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 10 grudnia 2009 r. na adres Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub na adres e-mailowy psck@op.pl.
7. Zgłoszenia powinny zawierać: nazwę kategorii wiekowej, ilość uczestników, dokładny adres oraz kontakt telefoniczny z opiekunem grupy. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronach www.psck.pl oraz www.palac.chroberz.info.
8. Wszelkich informacji na temat przeglądu udzielamy pod numerem telefonu 660 271 154.


2009-10-25: Obchody 170 rocznicy urodzin Adolfa Dygasińskiego

Rekordowa ilość osób odwiedziła w niedzielę nasz ośrodek, aby wziąć udział w wydarzeniu związanym z obchodami 170 rocznicy urodzin Adolfa Dygasińskiego.

Rzeźbę "Beldonek" Adolfa Dygasińskiego odsłaniało, jak zwykle wspólnie, kilkanaście osób m.in. fundator rzeźby europoseł Czesław Siekierski, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, profesor Małgorzata Bielecka, naukowcy i literaci, samorządowcy, przedstawiciele społeczności lokalnej, sponsorzy, dziennikarze. Ostatni sznurek rozwiązał inicjator wydarzenia Adam Ochwanowski, a samego odsłonięcia dokonał autor rzeżby, Adolf Tomasik z Końskich. Uroczystości towarzyszyła muzyka ludowa w wykonaniu kapeli "Ponidzie" Maćka Sobonia.

Drugim dziełem Dygasińskiego, które zostało uczczone w niedzielę była nowela "Co się dzieje w gniazdach". Każdy z gości otrzymał bowiem wznowienie tego wydawnictwa, okraszone reprodukcjami z pleneru malarsko - fotograficznego, który odbył się w sierpniu pod taką samą nazwą co nowela.

O dorobku Adolfa Dygasińskiego, miejscu w literaturze polskiej i roli, jaką odegrał dla regionu opowiadał profesor Stanisław Żak, a towarzyszył mu Bohdan Gumowski czytający fragmenty dzieł pisarza.

Kolejną atrakcją spotkania był wernisaż prac z sierpniowego pleneru, zaaranżowany przez Małgorzatę Bielecką. W sali bibliotecznej pałacu zawisło kilkadziesiąt obrazów i fotografii.

Na zakończenie, na tyłach pałacu zapłonęło ognisko, przy którym przygrywała kapela Ponidzie oraz śpiewali i tańczyli Kasztelanie z Kij.


2009-10-21: 170 rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego - zaproszenie

Czesław Siekierski - Poseł do Europarlamentu, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu, Muzeum Wsi Kieleckiej, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają na obchody 170 rocznicy urodzin Adolfa Dygasińskiego.

Uroczystość odbędzie się 25 października o godz. 15 do Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

W programie: - odsłonięcie rzeźby „Beldonek” Adolfa Dygasińskiego, dłuta Adolfa Tomasika, - słowo o Beldonku - prof. dr hab. Stanisław Żak, - wernisaż wystawy poplenerowej, - promocja noweli "Co się dzieje w gniazdach" A. Dygasińskiego, - występ kapeli "Ponidzie" Maćka Sobonia, - ognisko integracyjne.


2009-10-14: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od dnia 14 października nasz ośrodek będzie czynny w godzinach 10 - 16, od środy do niedzieli.


2009-09-30: 15-ta rocznica śmierci Józefa Mortona

Czesław Siekierski - Poseł do Europarlamentu, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapraszają do udziału w uroczystości w związku z 15-tą rocznicą śmierci JÓZEFA MORTONA, chrobrzanina, wybitnego przedstawiciela nurtu chłopskiego w literaturze.

Uroczystość odbędzie się 2 października 2009 roku w parku oraz pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

15:45 - złożenie kwiatów na grobie pisarza. 16:00 - odsłonięcie rzeźby "Wawrzek, syn Wawrzyńca" dłuta Wojciecha Sochy. Laudacja – prof. dr hab. Stanisław Żak. Recytacje – Bohdan Gumowski. Projekcja filmu Zbigniewa Kuźmińskiego "Mój drugi ożenek" (na podstawie powieści Józefa Mortona)

Oprawa muzyczna: Orkiestra Dęta z Dzierążni pod batutą Edwarda Helaka.


2009-09-13: "Nagi sad" uwieczniony w rzeźbie

Dzieło rzeźbiarza Andrzeja Kozery jako pierwsze stanęło w panteonie tworzonym przy Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia – centrum rzeźby w drewnie. Praca upamiętnia debiutancką powieść Wiesława Myśliwskiego pod tytułem „Nagi sad” a wybitny pisarz był gościem specjalnym piątkowego popołudnia w Chrobrzu.

- Po raz pierwszy w życiu wyróżniony zostałem w tak szczególny sposób, że to nie ja, jako autor, lecz utwór mojego autorstwa, upamiętniono w takiej formie. Stało się to w przepięknej scenerii zabytkowego parku, w regionie o gigantycznym dorobku tworzonym w obszarze kultury chłopskiej. Pamiętać musimy bowiem, że wszyscy mamy wiejskie korzenie i nasza tożsamość wyrasta z kultury chłopskiej. Dziękując, chylę czoło przed inicjatorem pomysłu, wybitnym poetą Adamem Ochwanowskim i wyrażam nadzieję, że obok planowanych w tym miejscu rzeźb poświeconych dziełom Józefa Mortona czy Adolfa Dygasińskiego stanie także rzeźba upamiętniająca poezję Adama – mówił dwukrotny laureat literackiej nagrody "Nike".


2009-09-08: Nagi sad Wiesława Myśliwskiego

Czesław Siekierski - Poseł do Europarlamentu, Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, Muzeum Wsi Kieleckiej, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają do uczestnictwa w prekursorskim wydarzeniu kulturalnym, którego bohaterem i honorowym gościem będzie wybitny polski pisarz WIESŁAW MYŚLIWSKI.

11 września 2009 roku o godz. 16.00 w parku przy Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu wspólnymi siłami odsłonimy rzeźbę w drewnie dłuta Andrzeja Kozery "Nagi sad Wiesława Myśliwskiego".

Oracja laudacyjna - prof. Stanisław Żak. Recytacje - Bohdan Gumowski. Projekcja filmu Ryszarda Bera "Przez dziewięć mostów" (według dramatu Wiesława Myśliwskiego). Podpisywanie książek przez pisarza.


2009-09-02: Wrzesień '39 na łamach prasy

Od dzisiaj w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu można oglądać reprinty gazet z początku II wojny Światowej.

Na wystawie prezentujemy kilkanaście gazet, m.in. Express Poranny, Wieczór Warszawski, Czas 7, Ilustrowany Goniec Wieczorny czy Dziennik Chicagowski, które przedstawiają sytuację w Polsce i w Europie we wrześniu 1939. Przeczytać też można odezwę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego do Narodu Polskiego.

Reprinty pochodzą z kolekcji Pawła Wawreckiego, dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury.

Wystawa dedykowana 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej będzie prezentowana do końca września, w Izbie Pamięci Republiki Pińczowskiej.


2009-09-02: Janusz Onyszkiewicz w pałacu

1 września pałac Wielopolskich w Chrobrzu odwiedzili uczestnicy konferencji "NATO w przededniu nowej strategii" zorganizowanej przez Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wśród gości pojawił się Janusz Onyszkiewicz, dwukrotny minister obrony narodowej, poseł na Sejm RP, europarlamentarzysta (do 2007 wiceprzewodniczący PE), prywatnie speleolog i alpinista.

Pierwszego dnia konferencja odbywała się w ośrodku POKSTiR w Pińczowie. Uczestnicy konferencji oprócz wystaw w chroberskim ośrodku zwiedzili także stadninę koni w Michałowie i Ogród na Rozstajach w Młodzawach Małych. 2 września goście wzięli udział w Targach Przemysłu Obronnego w Kielcach.


2009-08-27: Marszałek przejmie pałac w Chrobrzu?

Samorząd województwa zamierza wystąpić do ministra rolnictwa o przejęcie pałacu Wielopolskich w Chrobrzu i urządzenie tam oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej.

O takiej możliwości pisaliśmy już przed rokiem. Pałac, który jest jedną z największych atrakcji turystycznych Ponidzia, stanowi obecnie część prowadzonego przez ministra rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Jako placówka o statusie szkolnej izby tradycji nie może nawet sprzedawać biletów za zwiedzanie ciekawych ekspozycji muzealnych, m.in. wystawy archeologicznej "Starożytne skarby Ponidzia". Ma również bardzo ograniczone możliwości pozyskiwania środków na remont zabytkowego gmachu czy na prowadzenie działalności kulturalnej. - W tym roku udało nam się przekazać 50 tys. zł szkole na potrzeby pałacu, ale tylko dzięki temu, że minister rolnictwa przekazał większą dotację dla Muzeum Wsi Kieleckiej - mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor departamentu promocji, edukacji, kultury, sportu i turystyki urzędu marszałkowskiego.

Samorząd województwa zamierza wystąpić do ministra rolnictwa o przejęcie pałacu Wielopolskich w Chrobrzu i urządzenie tam oddziału Muzeum Wsi Kieleckiej.

I informuje, że marszałek Adam Jarubas złożył przed tygodniem w Ministerstwie Rolnictwa wstępną propozycję przejęcia pałacu. Po wydzieleniu z majątku szkoły stałby się oddziałem zamiejscowym Muzeum Wsi Kieleckiej, podobnie jak mauzoleum w Michniowie. Placówka miałaby wówczas zagwarantowane środki z budżetu województwa. - Chodzi nie tylko o to, aby rozwijać działalność muzealną czy kulturalną. To już ostatni dzwonek, żeby rozpocząć prace remontowe pałacu - podkreśla Jacek Kowalczyk.


2009-08-27: Artystyczny Chroberz

Czternastu plastyków i sześciu artystów fotografików przez kilka dni uwieczniało Pondzie, w ramach odbywającego się w Chrobrzu pleneru pod hasłem „Co się dzieje w gniazdach”. Pokłosie pleneru zilustruje wznowienie książki Adolfa Dygasińskiego pod tym samym tytułem, gdyż w tym roku przypada 170 rocznica urodzin piewcy Ponidzia.

Przy okazji pleneru zapadła zgodna decyzja o powołaniu do życia Stowarzyszenia Kulturalnego „Beldonek”, które ma wspierać twórczość artystyczną w regionie, chronić dziedzictwo i dorobek artystyczny oraz zabytki.

W Chrobrzu tworzyli plastycy: Anna Grabiwoda, Wanda Kuternoga, Teresa Ślusarek, Joanna Pytlewska, Małgorzata Świeca-Dzierżak, Sylwia Snoch-Kuchniak, Małgorzata Gładyszewska, Adolf Tomasik, Piotr Porębski, Michał Imosa, Andrzej Kozera, Paweł Kisielewski, Bogdan Ptak oraz fotograficy: Andrzej Pęczalski, Antoni Myśliwiec, Magdalena Wolff, Dorota Kozłowska, Tomasz Kozłowski, Paweł Chmielewski.

CO SIĘ DZIEJE W GNIAZDACH
To hasło pleneru dało autorom prac bardzo szeroki obszar tematyczny i widać to w już powstałych obrazach - a żniwo pleneru zapewne będzie obfite. - Dobrze się dzieje, że w plenerze uczestniczą twórcy z całego województwa i w ogóle, że takie spotkanie zostało zorganizowane - mówiła profesor Małgorzata Bielecka, komisarz artystyczny pleneru.

- Przyjechałem tutaj, aby zapewnić artystów, że Urząd Marszałkowski będzie wspierał organizowanie kolejnych cyklicznych plenerów - mówił marszałek województwa Adam Jarubas, który przyjechał do Chrobrza.

- To bardzo ważne wydarzenie w życiu Ponidzia i dobrze się dzieje, że ma ono miejsce. Jestem inżynierem, więc nie oceniam strony artystycznej dokonań, ale jako polityk dostrzegam obowiązek wspierania sztuki w każdej jej formie - mówił poseł Andrzej Pałys.

Komisarzem artystycznym chroberskiego pleneru była profesor Małgorzata Bielecka, a zorganizowali go: Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, Muzeum Wsi Kieleckiej, Związek Polskich Artystów Plastyków, Redakcja Miesięcznika „Teraz” i Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

DO DŁUT
To nie koniec artystycznych przedsięwzięć. - Kończymy przygotowania do pleneru rzeźbiarskiego. Tematem prac mistrzów dłuta będą motywy z utworów literackich Adolfa Dygasińskiego i Józefa Mortona - pisarzy których wydała ta ziemia. Mamy właśnie okrągłe rocznice związane z ich życiem i trzeba oddać należny im hołd za wkład, za rozkwit naszej kultury narodowej. Popularyzacja ich dzieł zwłaszcza wśród młodzieży jest naszym obowiązkiem - powiedział nam Adam Ochwanowski, doradca marszałka województwa i główny organizator pleneru.2009-08-19: Dożynki Gminy Złota

Już w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia odbędą się Dożynki Gminne w Złotej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 14 mszą św. w kościele parafialnym, po zakończeniu której korowód przejdzie na stadion sportowy. Po obrzędach dożynkowych, ok. 16:30 nastąpi część artystyczna, a w niej występy zespołów szkół z terenu naszej gminy, turniej samorządowy Radni kontra Sołtysi, zespół "Złocowianki", zespół "Pełczyszczanie" oraz w kilku odsłonach gwiazda tegorocznych dożynek, czyli zespół góralski "ZDROWE KORZENIE" z Rajczy. Imprezę zakończy zabawa zabawa taneczna do "białego rana" z zespołem "FANTASTIC".


2009-08-05: Z targu staroci do Chrobrza

Zbiory militariów w Izbie Pamięci Republiki Pińczowskiej, znajdującej się w zasobach Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu, powiększyły sie o ciekawy eksponat, przywieziony wprost z Londynu. przekazał go do tej kolekcji Rafał Osiecki - przedsiębiorca z Londynu, z pochodzenia chrobrzanin i wielki pasjonat historii, eksplorator i kolekcjoner.

LUFA JAK SŁUPEK
- Jest to niemiecki zasobnik na magazynki do działka przeciwlotniczego typu flak. Zakupiłem go na targu staroci w Londynie, a jestem w posiadaniu fragmentów działka przeciwlotniczego tego typu, które także przekaże do chroberskich zbiorów. Działka tego typu stosowali Niemcy w czasie obrony przed nalotami lotnictwa brytyjskiego w czasie całej II wojny światowej. Nie wiem, w jaki sposób trafiło ono na kiermasz militariów w Londynie, ale na Wyspach Brytyjskich są tysiące pasjonatów i kolekcjonerów tego rodzaju sprzętu. W tym zasobniku są także dwa magazynki na taką amunicję. Niebawem przywiózł fragmenty działka, w tym część lufy. Służyła ona jako słupek ogrodzeniowy - mówi Rafał Osiecki.

POSZUKIWACZE WOKÓŁ PAŁACU
Ofiarodawca pochodzi z Chrobrza. Kilka lat temu wyprowadził się wraz z rodziną na stałe do Londynu, gdzie prowadził własną firmę, a przed wyjazdem przekazał do zbiorów w pałacu Wielopolskich wiele bardzo cennych przedmiotów ze swojej kolekcji. W ubiegłym roku Rafał Osiecki byt jednym z inicjatorów i głównych organizatorów XXV Międzynarodowego Zlotu Eksploratorów, który odbył się w Chrobrzu. Poszukiwacze skarbów bardzo starannie przeszukali okołopałacowy 12-hektarowy park i znaleźli wiele obiektów z różnych epok. Są one teraz przedmiotern badań naukowych archeologów i historyków.

KRZESŁO NARZĘDZIEM ZBRODNI
- Wielkim problemem polskich kolekcjonerów militariów jest brak jasnych uregulowań prawnych i w związku z tym niezrozumiałe przypadki działań policji i organów wymiaru sprawiedliwości. Zdarzają sie przeszukania w domach osób parających się kolekcjonerstwem, a chodzi o rzeczy, które mają jedynie wartość historyczną, kolekcjonerską. W Anglii, a mam nadzieję, ze niedługo także we wszystkich krajach UE, problem ten będzie jasno i jednoznacznie rozstrzygnięty. Tam wystarczy jedynie posiadanie certyfikatu dezaktywacji danego przedmiotu, który stwierdza, ze nie jest to bron nadająca sie do użytku. Idąc bowiem tym błędnym szlakiem, dojść możemy do absurdu, ze krzesło czy noga od krzesła mogą być narzędziem zbrodni. Są i inne problemy, z którymi borykają się polscy eksploratorzy i kolekcjonerzy. Znany był w Anglii przypadek, ze fale morskie wyrzuciły na plażę kontener, wypełniony nowymi motocyklami znanej marki. Kontener pochodził ze statku, który zatonął w tej okolicy. Plażowicze mogli sobie zabierać motocykle jako swoją własność, bo przepis prawny jasno stwierdza, ze to, co obywatel Zjednoczonego Królestwa znajdzie na plaży, a jest wyrzucone przez morze - staje się jego własnością - dodaje Rafał Osiecki.


2009-08-02: Świętokrzyscy artyści malarze i fotograficy uwiecznią Ponidzie

Trzynastu malarzy i siedmiu artystów fotografików weźmie dział w sierpniowym plenerze pod hasłem "Co się dzieje w gniazdach” organizowanym pod patronetem marszałka Adama Jarubasa w Chrobrzu. Artyści w minionym tygodniu odwiedzili Ponidzie i okolice Chrobrza, które stana się tematem ich prac.

Plener organizuje Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu wspólnie z europosłem Czesławem Siekierskim, Redakcją Świętokrzyskiego Miesięcznika Kulturalnego "TERAZ", Bankiem Spółdzielczym w Pińczowie, Domem Środowisk Twórczych w Kielcach, Państwową Komunikacją Miejską SA w Kielcach, Związkiem Polskich Artystów Plastyków i Związkiem Polskich Arystów Fotografików. Komisarzem funkcyjnym pleneru będzie prof. Małgorzata Bielecka a komisarzem honorowym Adam Jarubas - marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Plener odbędzie się na terenie gminy Złota i będzie jedną z imprez dla uczczenia przypadającej w tym roku 170 rocznicy urodzin Adolfa Dygasińskiego. Hasło pleneru "Co się dzieje w gniazdach” nawiązuje to tytułu sztandarowej noweli pisarza. Plener odbedzie się w dniach 20 – 25 sierpnia ale już teraz artyści mieli okazję w towarzystwie przewodnika Pawła Bochniaka zwiedzania okolic Chrobrza.


2009-07-31: Szlak Jakubowy przez Probołowice

W Kotuszowej otwarto część Jakubowego Szlaku Pielgrzymkowego. Prowadzi on z sandomierskiego Kościoła Świętego Jakuba przez Klimontów, Kotuszów, Więcławie, Probołowice (gmina Złota) i kilka innych miejscowości do Krakowa. Drogi Jakubowe istnieją w całej Europie i wszystkie prowadzą do jednego miejsca - Santiago de Compostela. Według legendy - ciało świętego Jakuba zostało przewiezione łodzią do północnej Hiszpanii i pochowane właśnie tam.

Ten unikatowy w skali kraju zabytek, jakim jest probołowska świątynia stanowi część Szlaku Architektury Drewnianej (w jej skład wchodzi również Chroberz z zabytkową dzwonnicą przy kościele parafialnym) o którym można przeczytać na specjalnej stronie internetowej


2009-07-29: W trasę rusza poetycki PKS

Pasażerom podróżującym dziś PKS-em z Kielc do Kudowy-Zdroju umilą drogę plakaty z wierszami. Twórczością trójki młodych poetów oblepiony będzie też kielecki dworzec, a wkrótce także autobusy jeżdżące na innych dalekich trasach.

Plakaty na początku roku miały zawisnąć w autobusach MPK, ale prezes firmy wraz z odejściem do PKS-u zabrał pomysł ze sobą. - Dziś w trasę ruszy oplakatowany autobus do Kudowy-Zdroju, ale chciałbym, aby w niedługim czasie takich autobusów jeździło co najmniej kilka.


2009-07-27: Świętowaliśmy w Chrobrzu

Był ogromny tort, szampan, prawdziwy wiejski chleb ze smalcem, pieczony świniak i pyszny bigos. Była też muzyka, śpiew i tańce w sali balowej, w której niegdyś bawili się margrabiowie i ich goście oraz kręcone były sceny balu w Odolanach z "Przedwiośnia".

Sobotnim spotkaniem w pałacu Wielopolskich, gdzie obecnie znajduje się ciekawa ekspozycja muzealna i wystawa zdjęć z naszego cyklu "Odkrywamy Świętokrzyskie", uczciliśmy 5-lecie jego istnienia. Na nasze zaproszenie zjechało do Chrobrza blisko 80 osób, w tym uczestnicy pierwszej wycieczki, jaką wspólnie z agencją Gold Tour zorganizowaliśmy pod hasłem "Odkrywamy Świętokrzyskie". Od rana zwiedzaliśmy gminę Złota. Mimo niezbyt sprzyjającej pogody (deszcz, błoto i ślisko) zrealizowaliśmy jej program w 100 procentach. Udało się zdobyć Wielką Górę koło Woli Chroberskiej i Zawinnicę koło Pełczysk oraz wdrapać na strome i zarośnięte wzniesienie, na którym stało chroberskie zamczysko.


2009-07-09: Utrudnienia na drogach w czasie kolarskiego kryterium

Organizatorzy IV Kolarskiego Kryterium Ulicznego Chrobrza o Puchar Wójta Gminy Złota informują o utrudnieniach w ruchy drogowym w czasie trwania wyścigu w dniu12.07.2009r w godz. 13:30 - 16:00. Z ruchu czasowo i częściowo wyłączne będą:
- droga gminna przez Chroberz „Gliniki”,
- droga powiatowa relacji Pińczów – Wiślica na odcinku od skrzyżowania z „Glinikami” do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Chroberz – Gacki,
- droga powiatowa relacji Chroberz – Gacki,
- droga gminna do kościoła,
- droga gminna „Podzamcze”,
- odcinek drogi powiatowej relacji Chroberz-Gacki od dojazdu drogi „Podzamcze” do skrzyżowania drogi relacji Chroberz-Gacki z drogą do Wojsławic.


2009-07-07: Odkrywajmy razem Świętokrzyskie

Przed tygodniem minęło pięć lat jak rozpoczęliśmy "Odkrywać Świętokrzyskie" na łamach "Gazety Wyborczej". Za tydzień ukaże się już 250. odcinek cyklu. Z okazji tego podwójnego jubileuszu zapraszamy w sobotę 25 lipca na spotkanie przy ognisku, a także na wspólne "Odkrywanie Świętokrzyskiego".

Chcemy bowiem nie tylko opisywać mało znane a ciekawe miejsca w naszym regionie, ale także jeździć tam, gdzie zorganizowana wycieczka być może nigdy jeszcze nie dotarła. Wspólnie z Agencją Turystyczno-Usługową "Gold Tour" proponujemy na początek wyprawę do gminy Złota.


2009-06-18: Utrudnienia w ruchu na terenie parku

Informujemy, iż w dniach 20-21 czerwca br. (sobota - niedziela) w Chrobrzu odbywa się Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych. Po terenie parku będą mogły się poruszać tylko oznakowane pojazdy mieszkańców, organizatorów oraz niepełnosprawnych. Pozostałe osoby prosimy o pozostawienie pojazdów na parkingu przed bramą wjazdową.

Przypominamy o konieczności wcześniejszego ustalania terminu i godziny przyjazdu grup zorganizowanych. Kontakt pod nr tel. 519 14 55 33.


2009-06-04: Delegacja ukraińska w pałacu

Dziś nasz ośrodek odwiedziła grupa ukraińskich gości reprezentujących powiat buczacki (woj. tarnopolskie) na czele ze starostą Tarasem Pastuchem i jego zastępcą Josypem Frejakiem. Poza władzami powiatu przybyli szefowie instytucji i przedsiębiorstw z terenu powiatu Buczacz. Oprócz wystaw w naszym ośrodku goście z zagranicy oglądali dziś m.in. Wiślicę i Ogród na Rozstajach w Młodzawach.

Wizyta odbywa się w ramach nawiązanej współpracy partnerskiej między powiatami buczackim i kazimierskim. Podobna współpraca odbywa się między miastem Buczacz oraz Kazimierzą Wielką - to miasta partnerskie. Partnerstwo owocuje przede wszystkim międzynarodową wymianą młodzieży. Gości zza wschodniej granicy oprowadzał po Ponidziu sekretarz powiatu kazimierskiego Marek Krupa.


2009-05-30: Grajkowie zbłądzili na pałacowe salony

"Niektóre te śpiwki majo i po trzysta a nawet po czterysta lot” - zachwalała konferansjerka Pigwa z Napierstkowa a kilkanaście kapel i solistów instrumentalistów ludowych rżnęło od ucha, ile sił. W sobotę pałac margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w Chrobrzu stał się Mekką dla wiejskich grajków z regionów : Świętokrzyskiego i Małopolskiego.

Pierwszy Przegląd Kapel Ludowych dedykowany był zmarłemu w 1986 roku Kazikowi Krawczykowi - legendarnemu multiinstrumentaliście ludowemu z ponidziańskich Niegosławic. Był hołdem złożonym człowiekowi, który nie tylko sam był wirtuozem ale i nauczył grać kilka pokoleń wiejskich muzykantów, członków dzisiejszych kapel.


2009-05-27: Ostatnia Majówka

Zapraszamy na ostatnią majówkę i wspólne śpiewanie Maryjnych Pieśni, która odbędzie się 31 maja br. o godz. 20:30, na Górze Św. Anny w Pińczowie. Wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani będą specjalnie przygotowanymi na tę uroczystość śpiewnikami.

Organizatorami są: Czesław Siekierski - poseł do Europarlamentu, Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu i Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.

Zapewniamy transport: godz. 19:45 - 20:30 - Urząd Miasta - Góra św. Anny, godz. 22:15 - 22:45 - Góra św. Anny - Urząd Miasta.

2009-05-20: Przegląd Kapel Ludowych

Czesław Siekierski - poseł do Europarlamentu, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Muzeum Wsi Kieleckiej, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu i Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają na I Przegląd Kapel Ludowych im. Kazika Krawczyka "Ta wsiowo muzyka i to wsiowe gran...", który odbędzie się w sobotę, 30 maja 2009 r. godz. 11:00 w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Wykonawcy będą startować w 3 kategoriach: kapele autentyczne, kapele stylizowane oraz soliści - instrumentaliści.

Imprezę poprowadzi Bronisław Opałko przebrany za Genowefę Pigwę. Przy okazji Przeglądu będziemy także obchodzić piąte urodziny naszego Ośrodka.

Patronatem honorowym Przegląd objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Patronat medialny nad imprezą objęły redakcje:TVP Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia, Tygodnik Ponidzia i Miesięcznik Kulturalny TERAZ.


2009-04-27: Majowe Śpiewanie Pieśni Maryjnych

Czesław Siekierski - poseł do Europarlamentu, Parafia Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zapraszają dnia 2 maja 2009 r. o godz. 20:30 na Górę Św. Anny w Pińczowie, gdzie w czasie uroczystej majówki powrócimy do pięknej tradycji śpiewania Pieśni Maryjnych. Wszyscy uczestnicy spotkania obdarowani będą specjalnie przygotowanymi na tę uroczystość śpiewnikami.

Uwaga! Darmowy transport! Busy kursować będą: godz. 19:45 - 20:30 - Urząd Miasta - Góra Św. Anny, godz. 22:15 - 22:45 - Góra Św. Anny - Urząd Miasta.


2009-04-27: Weekend majowy - godziny otwarcia

Informujemy, iż ośrodek będzie czynny przez cały najbliższy długi weekend majowy (1 - 3 maja), w godz. 11 - 18.


2009-04-18: Odkrywamy Świętokrzyskie w Chrobrzu

Świętokrzyskie to przede wszystkim Święty Krzyż, Sandomierz, Kielce, jaskinia "Raj", dąb Bartek, zamki w Chęcinach i Ujeździe, Bałtów... Ale nie tylko. To także setki bardzo ciekawych, a czasem zupełnie nieznanych miejsc - dawnych miasteczek, wsi, zabytków i osobliwości przyrody. Od prawie pięciu lat co tydzień w kieleckim wydaniu "Gazety" Janusz Kędracki wspólnie z Pawłem Małeckim i Jarosławem Kubalskim odkrywają te mało znane miejsca w regionie. W tym czasie ukazało się ponad 200 tekstów z opisami i zdjęciami zabytków architektury i pomników przyrody, obiektów sakralnych, pamiątek przeszłości, dzieł człowieka i natury.

Wystawa fotograficzna "Odkrywamy Świętokrzyskie" prezentuje drobną część z tego, co najcenniejszego i najpiękniejszego zobaczyli reporterzy "Gazety". Od 25 kwietnia kilkadziesiąt fotografii będzie można oglądać w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, w sali bibliotecznej pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.


2009-04-08: Godziny otwarcia ośrodka w okresie Świąt Wielkiej Nocy:

Wielki Piątek - 10 kwietnia: godz. 11 - 16

Wielka Sobota - 11 kwietnia: godz. 12 - 16

WIELKANOC (12-13 kwietnia) - NIECZYNNE


Poza okresem świątecznym jest czynny:


środa, czwartek: 11 - 17

piątek, sobota, niedziela: 11-18


2009-02-28: Plener fotograficzny w Chrobrzu

Działające od dwóch miesięcy przy Muzeum Regionalnym w Pińczowie kółko fotograficzne zorganizowało wyprawę do naszego Ośrodka. Celem wyprawy był plener w miejscu, w którym zgromadzone jest mnóstwo zbiorów dotyczących regionu Ponidzia a zwłaszcza postaci Adolfa Dygasińskiego.


2009-01-21: Kolędowanie w Chrobrzu

Kilka pokoleń kolędników z całego Ponidzia przybyło w niedzielę do Chrobrza, aby popisywać się kunsztem aktorskim przed liczną publicznością. Najlepsze grupy wybierało jury w składzie: Małgorzata Wójcik - z-ca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Jerzy Gumuła - muzyk, etnograf - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Paweł Wawrecki - instruktor teatralny z Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury oraz Adam Ochwanowski - poeta. Wśród grup młodzieżowych wygrała Złota przed Orkanowem a wśród dorosłych - Wiśliczanie przed OSP Kije i Klubem Rozwoju Regionalnego z Bogucic. Pozostałe grupy uhonorowano wyróżnieniami a zespół pińczowskich WTZ dodatkowo nagrodą specjalną PSCK.


2009-01-15: Przegląd Grup Kolędniczych już w niedzielę

Aż 101 uczestników w dwóch kategoriach wiekowych weźmie udział w I Przeglądzie Grup Kolędniczych z Ponidzia "Wśród nocnej ciszy...". Impreza odbędzie 18 stycznia 2009 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Początek godz. 11.

W kategorii gimnazjalistów wystąpi młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Orkanowie oraz Gimnazjum ze Złotej. W kategorii dorosłych wystąpią: zespół Wiśliczanie, druhowie z OSP w Kijach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, Klub Rozwoju Regionalnego w Bogucicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pińczowie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu.

W jury zasiądą: Małgorzata Wójcik - z-ca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, Jerzy Gumuła - muzyk, etnograf - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Paweł Wawrecki - instruktor teatralny z Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, Adam Ochwanowski - poeta, kustosz Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej.

Imprezę patronatem objęli Wojewoda Świętokrzyski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Ponidzia.

Do wygrania cenne nagrody zarówno pieniężne, jak i rzeczowe.

Organizatorami i sponsorami przeglądu są: Europoseł Czesław Siekierski - fundator I nagrody, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Wójt Gminy Złota, Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu oraz Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.


2008-12-21: Ubieranie choinki

Kilkaset ozdób i kilkadziesiąt metrów kolorowego łańcucha zawisło wczoraj na choince ustawionej w centralnym miejscu pałacu - na sali balowej. Tradycyjnie wykonane papierowe ozdoby przygotowali uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej, pod opieką pani Barbary Białej. Choinkę ubrała delegacja szkoły w osobach: Ola Bochenek, Dominik Cieślak, Hubert Grzęda, Dominik Lisikiewicz, Paulina Lisikiewicz, Bartek Prażuch, Ania Radziszewska, Michał Szkoła, Maciek Wąsik, Wojtek Wąsik oraz Karolina Żydek, a pani Barbara Biała pilnowała, by żadna gałązka nie była pominięta. Serdecznie wszystkim dziękujemy!


2008-11-18: Powstanie fundacja ratująca dziedzictwo Ponidzia?

Jest pomysł utworzenia fundacji wspierającej pałac Wielopolskich w Chrobrzu i przypominającej dorobek Adolfa Dygasińskiego. Fundacja Kultury Beldonek - to ma być lekarstwo na rozwój, a przede wszystkim ratowanie dziedzictwa kulturowego Ponidzia. Działalność fundacji koncentrować ma się w Pałacu Wielopolskich, w którym mieści się Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia.


2008-11-16: Tajemnice "wzgórza zmarłych"

Z powodu, a raczej dzięki zagonowi ziemniaków, tegoroczne prace wykopaliskowe w Pełczyskach na Ponidziu, od 2000 roku prowadzone przez Ekspedycję Celtycką Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, przyniosły niezwykłe - zresztą nie pierwsze w tym miejscu - znalezisko. Odkryto szkieletowy pochówek kobiety, który w dokumentacji figuruje jako obiekt numer 5. Jego datowanie i kulturowa atrybucja stały się przyczyną pewnego zamieszania. Więcej w tekście Marcina Rudnickiego w Świętokrzyskim Miesięczniku Kulturalnym TERAZ.


2008-11-14: Przegląd grup kolędniczych

Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego, Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu, Wójt Gminy Złota, Bank Spółdzielczy w Pińczowie, Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Zespół Szkół Rolniczych w Chrobrzu organizują Przegląd Grup Kolędniczych z Ponidzia- "Wśród nocnej ciszy...".

Regulamin przeglądu:

1. Przegląd ma charakter konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział grupy kolędnicze z Ponidzia, które prezentują autentyczne formy kolędowania na polskiej wsi.
2. Czas występu nie powinien przekroczyć 25 minut.
3. Konkurs obejmował będzie dwie kategorie wiekowe: młodzieży szkół gimnazjalnych oraz młodzieży szkół średnich i dorosłych.
4. Oceny prezentowanych przez grupy programów dokona Jury. Jury uhonoruje także najlepsze zespoły nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi, a najlepsze grupy wezmą udział w Wojewódzkim Przeglądzie Grup Kolędniczych w Masłowie.
5. Przegląd grup kolędniczych odbędzie się dnia 18 stycznia 2009 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Początek godz. 11:00.
6. Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 20 grudnia 2008 r. na adres: Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia (Pałac Wielopolskich) w Chrobrzu, Chroberz 268, 28-425 Złota lub na adres e-mailowy palac@chroberz.info.
7. Zgłoszenia powinny zawierać: nazwę kategorii wiekowej, ilość uczestników, dokładny adres oraz kontakt telefoniczny z opiekunem grupy.
8. Wszelkich informacji na temat przeglądu udzielamy pod numerem telefonu 660 271 154.


2008-11-07: Jesień w chroberskim parku


2008-10-22: Zmiana godzin otwarcia

Informujemy, iż od najbliższego weekendu (24-26 października) nasz ośrodek będzie czynny w godzinach 11 - 16, od środy do niedzieli.


2008-10-08: Echa zlotu eksploratorów

"...Jeśli sądzisz, że chciałbyś być poszukiwaczem ale nie jesteś pewien czy żona będzie z tego zadowolona albo wątpisz że mógłbyś spędzać tyle czasu poza swoją regularną pracą lub obawiasz się, że jako kobieta stracisz część swojej kobiecości, to w rzeczywistości wybór już został dokonany. Poszukiwanie skarbów jest bowiem nie tyle zawodem, co stylem życia..."

Te słowa słynnego poszukiwacza Howarda Jenningsa otwierają gazetkę zlotową Międzynarodowego Zlotu Miłośników Eksploracji "Chroberz 2008". w jubileuszowym XXV zlocie wzięło udział ponad 130 odkrywców. Przez dwa dni poszukiwacze używając specjalistycznych wykrywaczy penetrowali ponad 40-hektarowy teren wokół pałacu Wielopolskich.

Organizatorami XXV Międzynarodowego Zlotu Miłośników Eksploracji był Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnych Ponidzia przy ZSR w Chrobrzu, Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Militarnych przy Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, Polskie Towarzystwo Badań Historycznych z Będzina. Patronat nad organizację zlotu objął europoseł Czesław Siekierski.

Inspiratorem zlotu był pochodzący z Chrobrza, a mieszkający na stałe w Londynie pasjonat historii, kolekcjoner zabytków i eksplorator Rafał Osiecki. Na dwudniową imprezę ściągnęli eksploratorzy z całej Europy.

- Nam wystarczył jedynie sygnał, że zlot odbywa się w Chrobrzu i z własnej inicjatywy uruchomiliśmy własne możliwości "wsparcia" - mówi Piotr Majczak - lekarz weterynarii z Sosnowca - lider PTBH w Będzinie, które w formie aportu wniosło całą edytorską stronę zlotu, a dodatkowo zasypało uczestników spotkania różnego rodzaju publikacjami i gadżetami. Między innymi otrzymaliśmy 5000 folderów promujących nasz ośrodek.

Jedną z atrakcji zlotu był konkurs na "Farciarza Roku", czyli eksploratora, któremu uda się odnaleźć zakopany przez kapitułę zlotu skarb (była to drewniana szkatułka wypełniona monetami). Udało się to Lucjuszowi Chabierze z Mińska Mazowieckiego. W nagrodę otrzymał nietypowy tom Pana Tadeusza (z wkładką w postaci Śliwowicy Łąckiej), a dodatkowo od eurodeputowanego Czesława Siekierskiego banknot o nominale 100 euro. Obdarowany przekazał nagrodę pieniężną na wzbogacanie zbiorów naszego ośrodka.

W niedzielę zlotowicze rozegrali także konkurs rzutu saperką. Najlepsi miotali nią na ponad 35 metrów. Nagrodami w tej zabawie były specjalnie przygotowane saperki - złota, srebrna i brązowa.

Oprócz dwudniowych poszukiwań uczestnicy zlotu mieli okazje wysłuchania kilku referatów. Historyk Andrzej Dziubiński z Pińczowa mówił o dziejach regionu i miejsca w którym odbywał się zlot czyli Pałacu Wielopolskich. Archeolog Dariusz Greń przybliżył gościom historię wykopalisk w pobliskich Pełczyskach i Turze Dolnym, zaś Ireneusz Gołuszka - sekretarz Gminy Złota przedstawił gminę, w której na przestrzeni dziejów wydarzyło się tak wiele spraw ważnych dla historii Polski. Na pytania odpowiadał także świętokrzyski konserwator zabytków Janusz Cedro. Wykładowców i gości specjalnych obdarowano pamiątkowymi saperkami.

Nie zważając na sobotnią deszczową pogodę poszukiwacze wytrwale eksplorowali wyznaczone tereny. Przez dwa dni znosili do sztabu setki metalowych i nie tylko przedmiotów. Było wiele monet z różnych okresów ale i przedmioty pochodzące z prehistorycznych epok. Pojawiło się mnóstwo łusek i amunicja, także z okresu powstań narodowych. Ciekawym znaleziskiem była porcelanowa figura szachowa, najprawdopodobniej pochodząca z okresu gdy pałacu zamieszkiwała rodzina Wielopolskich. Znalazcą figury był Leszek Błaszczyk z Kielc.

Znaleziska po przebadaniu, opisaniu i opracowaniu naukowym przez archeologowów trafią do naszego ośrodka. Planujemy uruchomienie odrębnej wystawy prezentującej plon tegorocznego zlotu oraz poruszającej tematykę poszukiwań i ochrony dóbr kultury w Polsce i na świecie.

Niedzielne słoneczne popołudnie umilał wszystkim rockowy zespół "Kompilacja" z Będzina, którego liderem jest Grzegorz Majzel. W przerwach między piosenkami poszukiwacze odbierali nagrody i dyplomy. Podziękowania wędrowały także do sponsorów i organizatorów zlotu.

Dziękujemy uczestnikom zlotu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tak świetnej imprezy.

Zlot nie odbyłby się bez pomocy sponsorów, ludzi dobrej woli. Serdecznie dziękujemy niżej wymienionym osobom, firmom i instytucjom:

- Eurodeputowany Czesław Siekierski
- Bożentyna Pałka-Koruba - Wojewoda Świętokrzyski
- Piotr Żołądek - Wicewojewoda Świętokrzyski
- Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
- Janusz Cedro - Świętokrzyski Konserwator Zabytków
- Starostwo Powiatowe w Będzinie
- Urząd Miejski w Będzinie
- Andrzej Kozera - Starosta Pińczowski
- Tadeusz Sułek - Wójt Gminy Złota
- Ireneusz Gołuszka - Sekretarz Gminy Złota
- Jakub Madej - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Pińczowie
- Tomasz Pietrzykowski - Dyrektor Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie
- Jerzy Trzepatowski - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu
- Artur Sakwa - Kierownik Internatu przy ZSR w Chrobrzu
- Zespół KOMPILACJA
- Muzeum Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej
- Kobyłczańskie Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej
- Dariusz Greń
- Stanisław Rabiej
- Ryszard Szych
- Krzysztof Struzik
- Master Pharm SP. z o. o.
- Euro Windows (UK) Ltd
- Militaria.pl sieć sklepów z bronią
- RUTUS Detektory metali
- P.U.H. RASPOL
- Real Mysłowice
- Mysław Zakłady Mięsne
- Inne Oblicza Historii - Magazyn Miłośników Historii
- Portal Poszukiwania.pl
- Góry Sowie - Turystyka, Historia, Poszukiwania

Podziękowania dla przedstawicieli mediów lokalnych, regionalnych i ogólnokrajowych:

- Teleexpressu
- Marka Mikosa - Dyrektora TVP Kielce
- Ryszarda Kozieja - Radio Kielce
- Ireny i Michała Imosów - Echo Dnia
- Pawła Bochniaka i Michała Bujaka - Portal Gminy Złota

Zapraszamy do naszej galerii. Zdjęcia ze zlotu ponadto na stronie Portalu Poszukiwania.pl, Echa Dnia (1 dzień, 2 dzień)i Portalu Gminy Złota (1 dzień).

O zlocie mówiono w Teleexpressie, w Informacjach TVP Kielce oraz w Radiu Kielce.


W tekście wykorzystano materiały Echa Dnia.


2008-09-25: Międzynarodowy Zlot Miłośników Eksploracji oraz Piknik Historyczno - Eksploracyjny

Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia przy ZSR w Chrobrzu oraz Stowarzyszenie Ochrony Zabytków Militarnych przy Muzeum im. Orła Białego zapraszają w dniach 4-5 października br. na jubileuszowy XXV Międzynarodowy Zlot Miłośników Eksploracji oraz Piknik Historyczno - Eksploracyjny "Chroberz 2008".

Celem Zlotu oraz Pikniku jest spotkanie środowisk eksploratorskich w celu wymiany doświadczeń związanych z poszukiwaniami i ochroną zabytków. W trakcie imprezy prowadzone będą poszukiwania i eksploracja dalszej części przypałacowego parku i terenów przyległych przy użyciu sprzętu elektronicznego. Odbędą się także seminaria i wykłady naukowe z udziałem historyków, archeologów oraz konserwatorów zabytków województw świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Piknik ma charakter dwudniowy i nastawiony jest przede wszystkim na dobrą zabawę.

W jubileuszowym zlocie będziemy mieli zaszczyt gościć Eurodeputowanych i Posłów, a także media lokalne oraz ogólnopolskie. Przybędą poszukiwacze z Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Ukrainy i Niemiec. Główną nagrodę w konkursie "Farciarz Roku" ufundował eurodeputowany Czesław Siekierski.

Szczegółowy program imprezy:

Sobota 04.10.2008

godz.
08-12 - przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie
12-13 - przerwa i odprawa
13-17 - poszukiwania na terenie parku pałacowego
17-18 - zgłaszanie znalezisk i odprawa
19-23 - ognisko integracyjne

Niedziela 05.10.2008

godz.
08-11 - dalsza część poszukiwań
11.30-12 - prelekcja na temat historii Ponidzia i Chrobrza
12-13 - spotkanie z archeologami i przedstawicielem WKZ
13-14 - zwiedzanie pałacowych wystaw z przewodnikiem
ok. 14 - zaproszeni goście
ok. 15 - część artystyczna
ok. 21 - zakończenie imprezy

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału serdecznie zapraszamy. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy rafal13-74@o2.pl


2008-09-06: Biesiada literacka w Chrobrzu

Kilkadziesiąt osób przybyło do sali balowej Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu znanej wszystkim z filmu Filipa Bajona "Przedwiośnie" aby obcować ze słowem i przemyśleniami dwukrotnego laureata Nagrody Literackiej "Nike" - Wiesława Myśliwskiego. Sponsorem spotkania był eurodeputowany Czesław Siekierski. Margrabia Wiepolski - fundator pałacu - byłby zapewne w pełni ukontentowany gdyby wiedział, że dzieło architekta Henryka Marconiego służy tak wzniosłym celom. Pałac wznosił bowiem po to aby zgromadzić w nim gigantyczną kolekcję biblioteczną.


2008-09-02: Sensacja! Odkryli grób sprzed tysięcy lat

Warszawscy archeolodzy dokonali sensacyjnego odkrycia grobu szkieletowego kobiety zmarłej około 6,5 tysiąca lat temu. Zespół badaczy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem Przemysława Dulęby dokonał sensacyjnego odkrycia grobu szkieletowego kobiety zmarłej około 6,5 tysiąca lat temu. Odkrycia dokonano na południowym stoku Góry Zawinnicy w Pełczyskach w Gminie Złota. Grób kobiety w wieku ponad 30 lat zachowany jest doskonale, a obok szczątków zmarłej znajdowały się dwa ceramiczne naczynia koliste, co w dużej mierze wskazuje, że odkrycie pochodzi sprzed 6,5 tysiaca lat czyli z epoki neolitu.


2008-09-01: Spotkanie z Wiesławem Myśliwskim

Eurodeputowany Czesław Siekierski oraz Szkolny Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia w Chrobrzu zapraszają dnia 6 września 2008 roku o godzinie 17.00 do sali balowej w Pałacu Wielopolskich na biesiadę literacką, której gościem będzie Wiesław Myśliwski, najwybitniejszy polski prozaik, autor m.in. powieści: "Kamień na kamieniu", "Widnokrąg", "Traktat o łuskaniu fasoli". W programie biesiady występ kapeli ludowej. Po biesiadzie zapraszamy na domowe słodkie smakołyki. Spotkanie poprowadzi Adam Ochwanowski.


2008-08-27: Targi Sztuki Ludowej w Krakowie

Ponidzie zachwyciło gości Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. Tysiące mieszkańców Krakowa i jeszcze więcej turystów z całego świata przez całą środę miało okazję podziwiania atrakcji Jarmarku Nadnidziańskiego, jaki Pińczów zaprezentował na krakowskim Rynku Głównym podczas Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej. Nasz ośrodek także prezentował swój dorobek.


2008-08-15: "Pepesza" już kompletna

W Izbie Pamięci Republiki Pińczowskiej od niedawna można już oglądać kompletną "pepeszkę". Rafał Osiecki, kolekcjoner pochodzący z Chrobrza przekazał naszemu ośrodkowi kolbę do znajdującego się tu pistoletu maszynowego PPSz. W imieniu mieszkającego w Londynie pana Rafała kolbę wręczył jego brat, Włodzimierz.

PPSz wz. 1941, PPSz-41. - Pistolet-Puliemiot Szpagina, potocznie nazywany pepeszą lub pepeszką to radziecki pistolet maszynowy kaliber 7,62 x25mm, skonstruowany przez Georgija Szpagina i wprowadzony na uzbrojenie Armii Czerwonej w 1941 roku. Podstawowa broń tej kategorii na uzbrojeniu Armii Czerwonej podczas II wojny światowej, używany także w licznych krajach świata.


2008-07-26: Przeszukiwali zabytkowy park w Chrobrzu

W Chrobrzu udało się znaleźć monetę carską z 1909 roku, magazynek hitlerowskiego karabinu maszynowego czy manierkę wojska polskiego. Dziesięciu eksploratorów wyposażonych w najnowocześniejsze elektroniczne wykrywacze metali przeszukiwało w sobotę od rana zabytkowy park wokół Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu. Akcję pod hasłem "Tajemnice ziemi odświeżają pamięć" nadzorował archeolog Grzegorz Barczyk, a prowadzili ją członkowie Stowarzyszenia Ochrony Zabytków Militarnych przy Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej pod przewodnictwem pochodzącego z Chrobrza Rafała Osieckiego.


2008-07-13: Piknik artystyczny w Chrobrzu

Niezwykle udany pod każdym względem okazał się piknik "Popołudnie z Przyjaciółmi", który w pałacu Wielopolskich w Chrobrzu zorganizował miejscowy Szkolny Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia. W niedzielne popołudnie pogoda dla organizatorów imprezy była niezwykle łaskawa. Burze szczęśliwie omijały naszą miejscowość, dając się za to we znaki okolicznym gminom. Dzięki temu ponad pół tysiąca gości mogło w pełni cieszyć się atrakcjami przygotowanymi przez pracowników pałacu.


2008-07-07: Zapraszamy na "Popołudnie z Przyjaciółmi"

Europoseł Czesław Siekierski oraz Szkolny Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia zapraszają w najbliższą niedzielę, 13 lipca na spotkanie integracyjne "Popołudnie z Przyjaciółmi". Od godziny 15 na krużganku Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu wystąpią: Darek Bernatek w recitalu "Wspomnienie", męski zespół śpiewaczy "Pełczyszczanie", kapela Stefana Wyczyńskiego z Lubczy, a na koniec zagra muzyka dyskotekowa. Imprezie towarzyszyć będzie mała gastronomia, atrakcje dla najmłodszych, grochówka wojskowa itp.


2008-06-25: Przybywa przyjaciół Ponidzia

Rośnie grono sympatyków regionu. Pomysł wręczania specjalnych legitymacji narodził się w Chrobrzu. Pierwsze dokumenty trafiły do Ministerstwa Rolnictwa. Minister rolnictwa Marek Sawicki i jego zastępca Artur Ławniczak otrzymali legitymacje "Loży Przyjaciół Ponidzia" z numerami 1 i 2.

Inicjatywa tworzenia kręgu sympatyków i przyjaciół regionu wyszła z pałacu Wielopolskich, a ściślej ze Szkolnego Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, funkcjonującego przy Zespole Szkół Rolniczych w Chrobrzu. Okazją do wręczenia legitymacji była wizyta podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ministra Artura Ławniczaka w Chrobrzu. Więcej w Echu Dnia


2008-06-20: Będzie jeszcze obroża i breloczek

Małgorzata i Konstanty Miodowiczowie wybrali się do Chrobrza aby przed Pałacem Wielopolskich pogłaskać i nakarmić psa o imieniu "Kazik" który przybłąkał się tutaj kilka tygodni temu. O wielkim bezdomnym psisku, którym zaopiekowali się pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych oraz Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnych Ponidzia informowało Echo Dnia.


2008-05-29: Maciej Kozłowski odwiedził Chroberz

Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny Maciej Kozłowski, absolwent łódzkiej "filmówki", znany widzom z dziesiątków ról teatralnych i filmowych, przede wszystkim popularnych seriali telewizyjnych "Na dobre i na złe" oraz "M jak miłość" w towarzystwie krewnych i przyjaciół poznawał zabytki i atrakcje przyrodnicze Ponidzia. Goście odwiedzili nasz ośrodek, gdzie każdej z ekspozycji poświęcili mnóstwo uwagi. Dziękując za wspaniałą lekcję historii pozostawili wpis w naszej księdze pamiątkowej.


2008-05-29: Remont dachu

Uszkodzone pokrycie dachowe pałacu powodowało przeciekanie wody deszczowej do sali ekspozycyjnej. Od kilku dni ekipa Zakładu Blacharsko-Dekarskiego Andrzeja Sekuły z Kobylnik usuwa uszkodzenia i wymienia zniszczone blachy pokrycia.

- Remont realizujemy z własnych pieniędzy, a wszystko dokonuje się przy nadzorze wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pałacu mieści się Szkolny Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia, podlegający Zespołowi Szkół Rolniczych imienia Bolesława Chrobrego, a wszystko od stycznia bieżącego roku jest własnością Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Remont był nakazem chwili, bo pałac - dzieło wybitnego włoskiego architekta Henryka Marconiego - był zagrożony. Poza tym aranżacja ekspozycji archeologicznej była bardzo kosztowna, a jej wartość muzealna, historyczna i edukacyjna jest ogromna - mówi Jerzy Trzepatowski, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Chrobrzu.


2008-05-27: Kolekcja gazet z okresu II wojny światowej trafiła do Chrobrza

Kolekcję kilkudziesięciu gazet z okresu II wojny światowej przekazał do zbiorów Szkolnego Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnych Ponidzia w Chrobrzu Paweł Wawrecki, kierownik artystyczny Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, prywatnie pasjonat historii.

Gazety są reprintami czasopism wydawanych w języku polskim lub w dwóch językach na całym świecie. Daty ich edycji obejmują okres od końca sierpnia 1939 roku, do zakończenia batalii berlińskiej w 1945 roku. Jest tu pełny przekrój wydawnictw polskojęzycznych lub dwujęzycznych wydawanych w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Anglii, Francji, ale przede wszystkim gazety polskie wydawane przed zajęciem terytorium kraju przez wojska hitlerowskie oraz gazety wydawane pod pręgierzem cenzury nazistowskiej lub zgoła nazistowskie "gadzinówki". Są także gazety wydawane przez armię generała Andersa w Iranie i Egipcie oraz gazety związane Z marszem Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki znad Oki do Berlina.

Czasopisma w najbliższym czasie zostaną wyeksponowane w Izbie Tradycji Republiki Pińczowskiej.


2008-05-21: Wizyta doktora Andrzeja Filewicza

Inspektor, doktor inżynier Andrzej Filewicz odwiedził w minioną niedzielę Szkolny Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia. Niecodzienny gość przybył aby obejrzeć ekspozycję twarzy kobiety, której szkielet odkryto 2 lata temu na stanowisku archeologicznym Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktor Andrzej Filewicz jest emerytowanym dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie, które w 2006 roku w ramach współpracy z Instytutem Archeologii UW podjęło się próby rekonstrukcji twarzy kobiety, której szkielet odkryto w ramach prac wykopaliskowych. Dr Filewicz nadzorował prace rekonstrukcji wizerunku twarzy tej kobiety.


2008-05-02: Rajd kolarski w Chrobrzu

W pierwszym dniu maja chroberski pałac odwiedziło kilkadziesięcioro rowerzystów. Byli to uczestnicy XLII Ogólnopolskiego Wiosennego Rajdu Kolarskiego PTTK "Trójprzymierze" Ponidzie 2008. Rajd składał się z trzech grup: warszawskiej, kieleckiej i lubelskiej. Celem rajdu było uczczenie 100-lecia działalności oddziału świętokrzyskiego PTTK w Kielcach oraz 35-lecia Świętokrzyskiego Klubu Turystów Kolarzy "KIGARI" oraz poznanie zabytków architektury i przyrody, kultury i historii Ponidzia.

Kolarze wyruszyli 30 kwietnia z Kielc. Poprzez Suków, Pierzchnicę, Chmielnik i Śladków Duży dotarli do Pińczowa. Stamtąd 1 maja wyruszyli na 80-kilometrową trasę po Ponidziu obejmującą m.in. Krzyżanowice, Zagość, Skorocice, Chotel Czerwony, Wiślicę, Stradów, Chroberz i Młodzawy. Do Chrobrza docierali o różnych porach dnia; największa grupa przybyła ok. godz. 16. Cykliści z zainteresowaniem oglądali wystawy oraz przypałacowy park.

W kolejnych 2 dniach rajdu kolarze odwiedzili gminy Michałów, Działoszyce i Busko-Zdrój. 4 maja z bazy w pińczowskiej bursie szkolnej przy LO wyruszyli do Jędrzejowa, a stamtąd pociągiem rozjechali się po Polsce. Organizatorem imprezy był kielecki klub "KIGARI".


2008-05-01: Wielopolscy z wizytą w Chrobrzu

Nasz ośrodek niespodziewanie odwiedzili członkowie rodziny Wielopolskich. Byli to: Maria Izabela Malinowska z domu Wielopolska, córka ostatniego ordynata Zygmunta, Jadwiga Wielopolska - żona Aleksandra Wielopolskiego, pierworodnego syna Zygmunta, Zofia Wielopolska Iwaniak - córka Aleksandra Wielopolskiego, Joanna Maria Wielopolska, córka Aleksandra Wielopolskiego, Stanisław Wielopolski - wnuk Aleksandra Wielopolskiego oraz Bogdan Iwaniak - mąż Zofii Wielopolskiej.

Wielopolscy przyjechali odwiedzić groby przodków na chroberskim cmentarzu i zawitali w rodzinnym pałacu. Ostatni raz byli tu kilka lat temu, podczas zjazdu rodzinnego w maju 2004 r., a od tego czasu zaszły tu duże zmiany. Z wielkim zainteresowaniem obejrzeli wystawy w sali regionalnej i w Izbie Pamięci Republiki Pińczowskiej. Najwięcej uwagi poświęcili jednak wystawie celtyckiej. Wielopolskich interesowało pochodzenie eksponatów oraz historia badań archeologicznych na Ponidziu.

Oglądali poszczególne pomieszczenia, odżyły dawne wspomnienia. Maria Izabela przypomniała, że jej pokój znajdował się w miejscu dzisiejszej ekspozycji geograficznej na piętrze. Najmłodszy z gości, nastoletni Stanisław bardzo interesował się historią pałacu i zadziwił nas bogatą wiedzą na temat swoich przodków.


2008-04-30: Weekend majowy z pałacem

Nasz ośrodek jest czynny przez cały weekend majowy, 1 - 4 maja. Czekamy na Państwa od 11 do 18.


2008-04-24: Fotorelacja z Domu Środowisk Twórczych

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wydarzenia artystycznego w Pałacyku Zielińskich w Kielcach z 23 kwietnia br.


2008-04-11: Z pałacu do pałacyku

Serdecznie zapraszamy do udziału w zdarzeniu artystycznym 23 kwietnia o godz. 17 do Pałacyku Zielińskich w Kielcach (Dom Środowisk Twórczych, ul. Zamkowa 5), którego bohaterami będą Adam Ochwanowski i jego nowe książki: "7 wierszy głównych", "Póki co..." oraz przyjaciele poety: Bohdan Gumowski, Bronisław Opałko i Jan Kozłowski - kabaret Pigwa Show, Andrzej Żądło z zespołem "Słoneczne Trampy", Paweł Wawrecki - "Teatr Ciut Frapujący" i kapela "Działoszanie". Gospodarz wieczoru składał będzie autografy, częstował unikalnym zestawem ziołowych herbat a w części towarzysko - integracyjnej polewał obficie wyborowe trunki i serwował swojskie wyroby z Ponidzia.


2008-04-10: Adam w Rzeczpospolitej

W ogólnopolskim dzienniku "Rzeczpospolita" ukazał się artykuł na temat kustosza naszego Ośrodka, Adama Ochwanowskiego. Autor artykułu, Janusz Drzewucki przybliża twórczość i życie poety. Artykuł można przeczytać na Portalu Gminy Złota.2008-03-29: Mamy stronę internetową

Miło nam zaprezentować długo oczekiwaną stronę internetową ośrodka. Znajdziecie tu Państwo naszą bieżącą ofertę wystawienniczą, opisy i fotografie pałacu, relacje z wydarzeń oraz mini informator turystyczny. Mamy nadzieję, że zawarte tu wiadomości zachęcą Państwa do wizyty w ośrodku, jak i pomogą zorganizować swój wolny czas na Ponidziu. Zapraszamy również do dokonywania wpisów w księdze gości. Pytania prosimy kierować na adres e-mail. Zdjęcie lotnicze pałacu wykorzystane w bannerze głównym strony zostało wykonane przez Alicję Mazurek. Dziękujemy administratorowi serwisu chroberz.info Pawłowi Bochniakowi za udostępnienie miejsca na serwerze.